1. Головна
  2. Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів у місті Луцьку

1. Організатор конкурсу:
1.1. Найменування: департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

1.2. Місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, 40а, каб.211, Волинська обл., м. Луцьк, поштовий індекс 43025.

1.3. Посадові особи організатора конкурсу, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса):

Осіюк Микола Петрович, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства,

адреса: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 40а, тел.: +38 0332 773 159, deplutsk@gmail.com.

2. Підстава для проведення конкурсу (дата і номер рішення): рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 03.12.2014 року №699-1 „Про затвердження Положення про порядок та умови проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів у місті Луцьку”.

3. Інформація про конкурс:

3.1. Найменування: визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів у місті Луцьку.

3.2. Межі території надання послуг: м. Луцьк, Волинська обл., більш детально зазначено у конкурсній документації.

3.3. Обсяг надання та перелік послуг: зазначені у конкурсній документації.

3.4. Характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

3.4.1. Багатоквартирні житлові будинки:

загальна кількість будинків: 135;

загальна кількість мешканців: 24231;

місцезнаходження будинків: м. Луцьк, Волинська обл.;

наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання: так;

відомість про утримувачів будинків, а також наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів наведені в додатку №1 до конкурсної документації.

3.4.2. Одноквартирні житлові будинки (будинки приватного сектору): –

3.4.3. Підприємства, установи та організації:

загальна кількість підприємств, установ та організацій: 151;

перелік підприємств, установ та організацій їх характеристика (бюджетні, або інші споживачі), місцезнаходження, кількість, об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів наведено в додатку №2 до конкурсної документації;

наявність каналізації, водо- та газопостачання: так.

3.5. Строк надання послуг: зазначено у конкурсній документації.

4. Місце отримання конкурсної документації: вул. Б.Хмельницького, 40а, каб.211, Волинська обл., м. Луцьк, поштовий індекс 43025.

5. Подання конкурсних пропозицій:

5.1. Місце: м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 40а, каб.211, Волинська обл., м. Луцьк, поштовий індекс 43025.

5.2. Строк: 05.11.2019 10:00

5.3. Спосіб: конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою (рекомендованим листом з повідомленням пр вручення) конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція, а також згода на розкриття конверта з конкурсною пропозицією.

6. Розкриття конкурсних пропозицій:

6.1. Місце: м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 40а, каб.305, Волинська обл., м. Луцьк, поштовий індекс 43025.

6.2. Дата: 05.11.2019

6.3. Час: 12:00

7. Критерії оцінки конкурсних пропозицій: вартість послуг; рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням; кількість працівників відповідної кваліфікації; фінансова спроможність учасника конкурсу; строки надання послуг; наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил; підвищення якості послуг.

8. Додаткова інформація:

8.1. Кваліфікаційні критерії до учасників конкурсу: наявність матеріально-технічної бази або договір оренди такої бази, вартість надання послуг, досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів не менше трьох років, наявність працівників відповідної кваліфікації, дотримання графіку вивезення побутових відходів тощо, більш детально зазначено у конкурсній документації.

8.2. Вимоги до конкурсних пропозицій: зазначені у конкурсній документації..

8.3. Перелік документів, оригінали або завірені копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам: заява на участь у конкурсі; копія статуту; копія балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітний період; копія звіту про фінансові результати та про рух грошових коштів за останній звітний період; довідка про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат для формування тарифу на послуги з вивезення побутових відходів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про обсяги надання послуг зі збирання побутових відходів за останній рік; копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду; довідка про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування; довідки про проходження водіями медичного огляду; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації (водії, оператори); довідка про технічний потенціал суб’єкта господарювання (тип, вантажопідйомність, реєстраційний номер тощо); документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів; інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів належного рівня якості.

8.4. До участі в конкурсі допускаються суб’єкти господарювання (юридичні особи): установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами і які можуть забезпечити належне, якісне та в повному обсязі виконання обов’язків щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

8.5. Кількість учасників не обмежується.

8.6. Уразі необхідності організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї.

9. Адреса веб-сайта, на якому організатором конкурсу додатково розміщується інформація про конкурс: www.lutskrada.gov.ua