1. Головна
 2. Оголошення

Оголошення про проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання – надавачів послуг облаштування та експлуатації місць для розміщення транспортних засобів

Відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 29.12.2022
№ 724-1 «Про конкурс з визначення суб’єктів господарювання – надавачів послуг з облаштування та експлуатації місць для розміщення транспортних засобів у місті Луцьку» комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс» оголошує конкурс з визначення суб’єктів господарювання – надавачів послуг облаштування та експлуатації місць для розміщення транспортних засобів

Інформація щодо проведення конкурсу

 1. Найменування та місцезнаходження організатора конкурсу:

  Комунальне підприємство «АвтоПаркCервіс»

  Юридична адреса:

  43006, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 39

  Код ЄДРПОУ:

  35963673

  ІПН:

  359636703183

  IBAN:

  UA053006 1400 00026004 000018416 (UAH)

  тел./факс:

  (0332) 24-81-24

  e-mail:

  autoparkservice@gmail.com

 2. Найменування об’єктів конкурсу:

Адреса земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки

Загальна площа земельної ділянки

вул. Глушець, 1

0710100000:11:050:0005

0,5904 га.

 

3. Строк подання та адреса, за якою подаються документи на конкурс:

Документи для участі в конкурсі подаються з 20.03.2024 по 02.04.2024 на адресу комунального підприємства «АвтоПаркСервіс» (43006, вул. Винниченка, 39, м. Луцьк,), з 09:00 год. до 18:00 год.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі: «02» квітня 2024 року.

4. Місце, дата і час проведення конкурсу та розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

43025, вул. Богдана Хмельницького,19, м. Луцьк, 04 квітня 2024 року, 11:00 год. (Зал засідань).

5. Контактна особа та телефон для довідок з питань проведення конкурсу:

+380 (332) 248 124 – Степанов Олег Ігорович – юрист КП «АвтоПаркСервіс».

6. Кваліфікаційні вимоги до претендентів та перелік документів, оригінали або копії яких подаються претендентами для підтвердження відповідності претендентів установленим кваліфікаційним вимогам:

Для участі в конкурсі претендент щодо кожного об’єкта окремо подає заяву на участь та конкурсну пропозицію у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи претендента, прошиту, пронумеровану та скріплену печаткою (при її наявності) у запечатаному конверті з позначкою «НА КОНКУРС».

Заява повинна містити:

повне найменування/прізвище ім’я та по батькові суб’єкта господарювання;

місцезнаходження/місце реєстрації суб’єкта господарювання;

дату складання заяви, підпис уповноваженої особи та печатку (за наявності) претендента.

До конкурсної пропозиції претендент обов’язково долучає наступні документи:

завірена копія паспорта та ідентифікаційного номера фізичної особи- підприємця та завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для фізичної особи-підприємця);

документ на право представлення інтересів претендента, якщо документи подає уповноважена особа;

довідка з податкового органу за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності про відсутність заборгованості щодо платежів до бюджету;

пропозиції щодо обладнання місць для розміщення транспортних засобів відповідними пристроями, системами, інвентарем тощо;

пропозицію щодо суми, яку претендент готовий сплачувати щомісяця в разі перемоги, згідно конкурсу та укладення договору, за облаштування та експлуатацію місць для розміщення транспортних засобів;

зобов’язання щодо терміну, протягом якого буде забезпечено технічне облаштування об’єкта конкурсу;

довідку довільної форми за підписом уповноваженої особи претендента та завірену печаткою (за наявності) про наявність, оренду, лізинг обладнання та його обслуговування, що необхідне для облаштування та утримання місць для розміщення транспортних засобів;

зобов’язання у довільній формі, щодо утримання об’єкта конкурсу в належному стані, згідно Правил благоустрою міста Луцька (прибирання), з підтвердженням наявних працівників або укладення договору для здійснення таких заходів;

платіжне доручення за участь у конкурсі.

7. Вимоги щодо обладнання та утримання місць для розміщення транспортних засобів:

Облаштування та експлуатація місць для розміщення транспортних засобів у місті Луцьку здійснюється відповідно до:

Правил дорожнього руху, затверджених постановою КМУ від 10 жовтня 2001 р. № 1306;

Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою КМУ від 03 грудня 2009 р. № 1342;

Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою КМУ від 22.01.1996 р №115;

Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю

в Україні»;

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів, затверджених наказом Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 07.02.2007 № 44 «Про затвердження державних будівельних норм».

8. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

При визначенні переможця конкурсу конкурсний комітет враховує такі критерії:

Відсутність заборгованості зі сплати податків у претендентів;

Можливість претендента забезпечити ефективне та кваліфіковане облаштування та використання місць для розміщення транспортних засобів;

Забезпеченість претендента конкурсу матеріально-технічною базою та обладнанням;

Наявність працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);

Сума, яку претендент готовий сплачувати щомісяця за експлуатацію місць для розміщення транспортних засобів;

Фінансова спроможність претендента;

Строки виконання робіт з облаштування місць для розміщення транспортних засобів.

9. Розмір плати за участь у конкурсі

Фінансування проведення конкурсу здійснюється організатором конкурсу за рахунок коштів, внесених претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.

Розмір плати за участь у конкурсі складає 1000,00 грн (одна тисяча гривень 00 коп.).

Плата за участь у конкурсі вноситься претендентом на розрахунковий рахунок організатора конкурсу не пізніше як за три дні до дати проведення конкурсу, за наступними реквізитами:

не пізніше як за три дні до дати проведення конкурсу, за наступними реквізитами:

Розрахунковий рахунок:

UA053006 1400 00026004 000018416

Банк отримувача:

АТ «КредіАгрікольБанк»

МФО:

300614

Отримувач:

Комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс»

Код отримувача (ЄДРПОУ)

35963673

Призначення платежу:

За участь у конкурсі з визначення суб’єктів господарювання-надавачів послуг облаштування та експлуатації місць для розміщення транспортних засобів

Внесена учасниками конкурсу плата за участь у конкурсі не повертається і використовується для покриття витрат, пов’язаних з його підготовкою та проведенням.

 

КП "АвтоПаркСервіс"