1. Головна
  2. Оголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ХОЛДИНГ» (ТОВ «АЛЬЯНС ХОЛДИНГ»), код ЄДРПОУ 34430873, юр. адреса: 03038, м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Миколи Грінченка, 4, тел. (044) 495-08-00, e-mail: info.shell@acc.com.ua, повідомляє про намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від діяльності АЗК №2603, що розташована за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул.Рівненська, 98.

Основним видом діяльності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин отримується у зв’язку з розміщенням на території існуючої АЗС автомобільного газозаправного пункту стаціонарного типу (АГЗП).

Підприємством було проведено Оцінку впливу на довкілля та отримано Висновок з оцінки впливу на довкілля № 1817/007/2018417588/2 02.08.2018 р.

Об’єкт відноситься до третьої групи за ступенем впливу на забрудення атмосферного повітря та не попадає під критерій взяття на державний облік.

При експлуатації АЗК забруднення атмосферного повітря відбуватиметься за рахунок викидів забруднюючих речовин при виконанні технологічних операцій по прийому та зберіганню бензину та дизпалива, в процесі відпуску палива через паливороздавальні колонки при заправці автотранспорту рідким моторним паливом та СВГ, при зливі та зберіганні СВГ (пропан-бутан), крім того джерелом забруднення атмосфери буде джерело аварійного електропостачання (дизельгенераторна установка).

В процесі діяльності АЗК в атмосферне повітря від джерел викидів потрапляють наступні забруднюючі речовини: азоту діоксид (0,007459т/рік), вуглецю оксид (0,000298т/рік), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (0,001159т/рік), сірки діоксид (0,000700т/рік), бензин (нафтовий, малосірчистий в перерахунку на вуглець) (0,826644т/рік), вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець (0,089202т/рік), пропан (0,147877т/рік), бутан (0,221815т/рік), одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) (0,000040 т/рік), а також метан (0,000022т/рік), вуглецю діоксид 0,551262т/рік), азоту (1) оксид (N2O) (0,000019т/рік) та неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (0,000373т/рік).

Нормативи ГДВ забруднюючих речовин дотримуються, заходи щодо скорочення викидів не розробляються.

Величини викидів забруднюючих речовин не перевищують нормативи екологічної безпеки та гігієнічні нормативи. Перевищення гранично-допустимих концентрацій на межі встановленої санітарно-захисної зони відсутні.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації оголошення до управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.+38(0332)74-01-32, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua).