1. Головна
  2. Оголошення

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕНВЕЛ» (ТзОВ «ДЕНВЕЛ»). Код ЄДРПОУ: 32963906. Юридична адреса: 43020, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 76а, тел. (067) 197-29-18, e-mail: denvel_tov@ukr.net

Місцезнаходження майданчика: 43020, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 76а.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. дана діяльність не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Основним видом діяльності ТзОВ «ДЕНВЕЛ» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

Стаціонарними джерелами забруднення є: твердопаливний котел. В якості палива використовуються дрова. Під час провадження господарської діяльності в атмосферне повітря виділяються: оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,0172 т/рік, вуглецю оксид – 0,0856 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,00984 т/рік, парникові гази (метан – 0,00246 т/рік, діоксид вуглецю – 50,5 т/рік, оксид діазоту – 0,00197 т/рік, НМЛОС – 0,0221 т/рік).

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.+38(0332)74-01-32, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua) зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі