1. Головна
  2. Оголошення

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ»). Код ЄДРПОУ: 32285225. Юридична адреса: 11571, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ушомир, вул. Березюка, буд. 15, тел. (067) 410-63-60, e-mail: sv1408@ukr.net.

Місцезнаходження майданчика: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Захисників України, 21.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Виробнича діяльність, яку здійснює ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» підлягає оцінці впливу на довкілля. Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: п. 4 ч. 3 ст. 3 (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше; п. 14 ч. 3 ст. 3 (розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України) суб’єкт господарювання підпадає під процедуру оцінки впливу на довкілля. АЗК отримало позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво автозаправного комплексу (АЗК) з пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів, адміністративними приміщеннями та автомобільним газозаправним пунктом (АГЗП)» №007/20219298659/2 від 09.02.2022.

ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» займається оптовою торгівлею пальним. (КВЕД: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами).

Джерелами забруднення є: секції підземного резервуару для зберігання бензину, секції підземного резервуара для зберігання дизпалива, автозаправні колонки, підземний резервуар зберігання ЗВГ, газозаправна колонка, дизельгенратор, кухня. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сірководень – 0,0001096 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 1,52259 т/рік, бензол – 0,0019425 т/рік, ксилол – 0,00119 т/рік, толуол – 0,001895 т/рік, пропан – 0,4594 т/рік, бутан – 0,689 т/рік, сажа – 0,17 т/рік, вуглецю оксиди – 2,352 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 3,44 т/рік, сірки діоксид – 0,43 т/рік, акролеїн – 0,017 т/рік, формальдегід – 0,043 т/рік, бенз(а)пірен – 0,0000047 т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. +38(0332)74-01-32, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua) зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.