1. Головна
  2. Оголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

16.10.2018 р.

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

201810121923/5146

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ", ЄДРПОУ 03339489

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

43010, м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 26 тел. (0332) 28-40-00

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.

Планована діяльність, її характеристика.

Модернізація системи водопостачання і водовідведення Луцька передбачає реконструкцію існуючих систем водопостачання, водовідведення та каналізаційних очисних споруд. Потужності об’єкту не змінюється.

Планова діяльність буде реалізовуватися в рамках Закону України «Про ратифікацію фінансової угоди (проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком» (№ 975-VIII від 03.02.2016) та Інвестиційної стратегії Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) міста Луцька, яка затверджена рішенням сесії Луцької міської ради від 06.10.2015 № 79/2.

 

Технічна альтернатива 1.

Модернізація системи водопостачання і водовідведення Луцька передбачає здійснення ряду заходів.

Модернізація інженерної системи станції підготовки води на Дубнівському водозаборі у м. Луцьк з реконструкцією насосної станції та введенням в експлуатацію нових проміжних насосів, встановленням двох аераційних турбін та 10 напірних фільтрів HI-FLO 9 UFP- 120.

Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Луцьк передбачає:

реконструкцію аеротенків і повітродувних станцій, з використання трубних аераторів для поліпшення аерації у аеротенках та встановлення 8 повітродувок, потужністю не менш 5000 м3/год.;

модернізацію технології для видалення відходів зі стічних вод - яка ґрунтується на первинному механічному та біологічному очищенню стічних вод. Для цього встановлюються дев’ять шнекових решіток для видалення зі стічних вод відходів (побутових, волокнистих включень); установка приготування і дозування реагенту, який додається у стічні води перед потраплянням їх у аеротенки; встановлення мікрофільтрів для очищення води після аеротенків; встановленням ультрафіолетових ламп для дезінфекції води після біологічних ставків;

модернізація споруд для зневоднення мулу з впровадженням технології оброблення мулу. Метод зневоднення – центрифугування з попереднім додаванням флокулянту ПАА та ущільнення. Передбачається встановлення спеціального обладнання (системи) для приготування та дозування флокулянту, центрифуги та фільтрпресу.

Модернізація насосного обладнання КНС №№ 1, 5 зі встановленням нових насосних агрегатів.

Реконструкція ділянок водогону шляхом демонтажу сталевих застарілих водопровідних труб Ø 600 мм та заміною їх на труби поліетиленові меншого діаметру.

Закупівля спеціальних транспортних засобів для техобслуговування систем водопостачання та водовідведення.

Технічна альтернатива 2.

Модернізація системи водопостачання і водовідведення Луцька передбачає реконструкцію існуючих систем водопостачання, водовідведення та каналізаційних очисних споруд, а саме: реконструкцією інженерної системи станції підготовки води на Дубнівському водозаборі у м. Луцьк, реконструкція ділянок водогону, заміна зношеного та застарілого обладнання на КНС №№1, 5, оновлення автопарку підприємства.

Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Луцьк передбачає будівництво системи з виробництва біогазу в метантенках, з подальшим отриманням електроенергії в когенераційних установках; модернізація споруд для зневоднення мулу з впровадженням технології оброблення мулу. Метод зневоднення – центрифугування з попереднім додаванням флокулянту ПАА та ущільнення, із встановленням спеціального обладнання (системи) для приготування та дозування флокулянту, центрифуги та фільтрпресу.

У зв’язку з тим, що система з виробництва біогазу в метантенках, з подальшим отриманням електроенергії в когенераційних установках потребує будівництва нових інженерних мереж, споруд, що приводить до залучання додаткових площ, а також до росту капітальних інвестицій, така технічна альтернатива планової діяльності подальшому розглядатися не буде.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1,

Планована діяльність здійснюється в межах існуючих земельних ділянок підприємства в м. Луцьк Волинської обл., на вже спланованих територіях.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Інші територіальні альтернативи не розглядаються.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

поліпшення якості послуг з централізованого водопостачання для споживачів;

підвищення надійності роботи систем водопостачання у м. Луцьк;

зниження споживання електричної енергії;

скорочення втрат товарної води в мережах;

зниження середньорічних матеріальних витрат підприємства;

зниження ймовірності забруднення навколишнього природного середовища за рахунок підвищення рівня безпеки експлуатації очисних споруд міста;

покращення якісних показників очищення стічних вод та покращення гідрологічного режиму р. Стир за рахунок впровадження інноваційних рішень очищення стоків.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Луцькводоканал надає послуги з водопостачання і водовідведення. Більше ніж 186,8 тисяч жителів міста і 15 довколишніх сіл Луцького району з загальним числом населення більше ніж 233,5 тисяч людей користуються послугами з комунального водопостачання і водовідведення.

Водопостачання здійснюється з підземних джерел шістьма водозаборами: Дубнівським, Ново-Дубнівським, Східним, Південно-Східним, Омелянівським та Гнідавський зі 48 свердловин, загальною потужністю 110380 м3/добу.

Модернізація системи водопостачання передбачає реконструкцією насосної станції та введенням в експлуатацію нових проміжних насосів, встановленням двох аераційних турбін та 10 напірних фільтрів HI-FLO 9 UFP- 120 Super Iron фірми Culligan, що дозволить отримати параметри очищеної води у відповідності до ДСаНіп 2.2.4-171-10.

В рамках проведення модернізації систем водопостачання буде здійснена заміна застарілих сталевих водопровідних труб на поліетиленові труби на ділянках водогону загальною протяжністю 7 км.

Каналізаційна система КП «Луцькводоканал» включає каналізаційні мережі, колектори, каналізаційні насосні станції (18 штук) і каналізаційні очисні споруди (КОС). Загальна довжина каналізаційних мереж – 207,3км. Середньодобове перекачування та очищення стоків складає 44,5 тис м3/добу.

Потужність КОС складає 120 тисяч м3/добу. До складу входять: приймальна і розподільна камера стоків (1 шт), решітки (9 шт.), трикамерні горизонтальні пісковловлювачі, преаеротенки (4 шт.), первинний відстійник (6шт.) та дві насосні станції з обслуговування цих відстійників, жирозбирачі (3 шт), трикамерні змішувальні аеротенки (9шт.), вторинні відстійники (6шт.), розподільні камери (2шт.), КНС, мулові ставки на 8.3 гектарів (16шт.), площадки для сушіння каналізаційного мулу, біологічний ставок площею 5 гектарів (2шт.), резервуар активного мулу на 250 м3, метанові резервуари (2шт.), ущільнювачі мулу (2шт.).

Модернізація системи водовідведення передбачає реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Луцьк, а саме:

реконструкцію аеротенків і повітродувних станцій, з використання трубних аераторів для поліпшення аерації у аеротенках та встановлення 8 повітродувок, потужністю не менш 5000 м3/год.;

модернізацію технології для видалення відходів зі стічних вод - яка ґрунтується на первинному механічному та біологічному очищенню стічних вод. Для цього встановлюються дев’ять шнекових решіток для видалення зі стічних вод відходів (побутових, волокнистих включень); установка приготування і дозування реагенту, який додається у стічні води перед потраплянням їх у аеротенки; встановлення мікрофільтрів для очищення води після аеротенків; встановленням ультрафіолетових ламп для дезінфекції води після біологічних ставків;

модернізація споруд для зневоднення мулу з впровадженням технології оброблення мулу. Метод зневоднення – центрифугування з попереднім додаванням флокулянту ПАА та ущільнення. Передбачається встановлення спеціального обладнання (системи) для приготування та дозування флокулянту, центрифуги та фільтрпресу.

Також передбачена модернізацію КНС №№ 1, 5 зі встановленням нових насосних агрегатів.

Проект передбачає закупівлю десяти одиниць спеціальних транспортних засобів.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного Законодавства України, включаючи Водний кодекс України, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», ДБН В 2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В 2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»

Санітарні – не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць діючих на території України.

щодо технічної альтернативи 2

Технічна альтернатива планової діяльності не розглядається, оскільки потребує будівництва нових інженерних мереж, споруд, що приводить до залучання додаткових площ, а також до росту капітальних інвестицій.

 

щодо територіальної альтернативи 1

Планувальні обмеження - в межах існуючих ділянок.

Дотримання меж нормативної СЗЗ, згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. за №173 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 р. за № 379/1404)

 

щодо територіальної альтернативи 2

Інші територіальні альтернативи не розглядаються.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, екологічні та інші вишукування виконані в необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації забезпечуватимуть раціональне використання ґрунту; будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2

Технічна альтернатива планової діяльності не розглядається, оскільки потребує будівництва нових інженерних мереж, споруд, що приводить до залучання додаткових площ, а також до росту капітальних інвестицій.

щодо територіальної альтернативи 1

Не потребує, оскільки планована діяльність запроектована в межах існуючих земельних ділянок.

щодо територіальної альтернативи 2

Інші територіальні альтернативи не розглядаються.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

В процесі впровадження планованої діяльності передбачається наступний вплив: на повітряне та геологічне середовища, водне середовище, соціальне та техногенне середовища.

Повітряне середовище

При монтажних та будівельних роботах передбачається незначне забруднення повітряного середовища від працюючих будівельних машин та механізмів. Концентрації шкідливих речовин в повітрі не будуть перевищувати нормативів ГДК.

При експлуатації планується зменшення впливу на повітряне середовище порівняно з поточним станом (за рахунок відмови від мулових майданчиків та транспортуванню мула ).

Геологічне середовище, ґрунти

При проведенні будівельних робіт ймовірними джерелами утворення забруднюючих речовин є дощові стоки з території будівництва, забруднення від паливно-мастильних матеріалів, що можуть пролитися внаслідок несправності автотранспорту, а також тимчасове забруднення будівельним сміттям. Будівництво нових споруд, санація і заміна мереж потребуватиме виїмки певного обсягу ґрунту. Верхній шар ґрунту буде зніматися і зберігатися на території будівельного майданчика (частина ґрунту буде використана в подальшому для озеленення). Реалізована планована діяльність не позначиться на складі і властивостях ґрунту, ландшафтно-геохімічних бар'єрах, родючості і мірі деградації ґрунтів.

Негативний вплив на ґрунти від реконструкції та експлуатації об’єкту планованої діяльності не прогнозується за умови дотримання природоохоронних заходів.

Водне середовище

При будівельних роботах не передбачається будь-якого довгострокового впливу на поверхневі або підземні водні ресурси. Тимчасове водовідведення та водозахисні заходи будуть передбачені згідно з вимогами нормативних документів для будівництва.

При експлуатації очікується покращення впливу на водне середовище у зв’язку із покращенням очищення стоків та скорочення втрат води в мережах. При дотриманні умов спеціального водокористування та проведенні природоохоронних заходів, негативний вплив планованої діяльності на водне середовище буде мінімальний.

Соціальне середовище

Передбачається позитивна соціальна спрямованість, пов’язана із поліпшенням якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, а також екологічного стану довкілля.

Техногенне середовище

Застосування сучасних технологій та автоматизованого обладнання веде до зниження енерговитрат на виробництві та забезпечення контролю за проведенням технологічних процесів очищення стічних вод, тим самим зменшуючи екологічне навантаження на середовище. Планована діяльність не здійснюватиме негативного впливу на сільськогосподарські, наземні та підземні споруди.

щодо технічної альтернативи 2

Технічна альтернатива планової діяльності не розглядається, оскільки потребує будівництва нових інженерних мереж, споруд, що приводить до залучання додаткових площ, а також до росту капітальних інвестицій.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність з Комплексної модернізації системи водопостачання і водовідведення Луцька належить до планованої діяльності та об’єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно п. 18 частини 2 та п. 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля буде проведений у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 – VIII від 23 травня 2017 року.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

 

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс (044) 206-20-89; електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua. Контактна особа: Шимкус М. О.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.