1. Головна
  2. Оперативна інформація

Територіальне управління Служби судової охорони у Волинській області забезпечуватиме безпеку учасників судового процесу

Територіальне управління Служби судової охорони у Волинській області було створено 1 жовтня 2019 року. Начальником ТУ ССО призначено Володимира Сюйву. Зараз активно йде формування підрозділів охорони, професійна підготовка, огляд об'єктів, які беруться під охорону, підготовка приміщень під зберігання арсеналу та засобів охорони.

У своїй діяльності Служба судової охорони керується Конституцією України, міжнародними договорами України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

Набір до Служби судової охорони здійснюється відповідно до Положенння про проходження служби співробітниками ССО затвердженого рішенням ВРП.

Співробітники набираються на конкурсній основі у відповідності до порядку проведення конкурсу для призначення на посади співробітників ССО затвердженого ВРП.

Завданням ССО є :

-підтримання громадського порядку в суді;

-припинення проявів неповаги до суду;

-охорона приміщень суду, органів та установ системи правосуддя;

-виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду;

- забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу.

Повноваження та права співробітників ССО визначені  ст. 162 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», де їм також надається право застосовувати зброю, заходи фізичного впливу та спеціальні засоби в порядку та випадках, визначених законами України  «Про Національну поліцію» та «Про охоронну діяльність».

Що ж стосується безпосередньо взяття під охорону приміщень судів, перші такі об'єкти будуть взяті під охорону співробітниками ССО вже в грудні цього року.

На сьогодні ССО Волині працює на повну потужність. Проведено 2 конкурси на заміщення вакантних посад.

15 листопада перші новопризначені працівники склали Присягу на вірність українському народу.

 

Територіальне управління Служби судової охорони у Волинській області