1. Головна
  2. Оперативна інформація

Щодо організації бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194 “Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану” (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 218, від 20.05.2022 № 615) (далі – постанова) визначено порядок бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення в умовах правового режиму воєнного стану.

Пунктами 3 та 4 постанови встановлено, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк, який не може перевищувати 6 місяців та підлягає анулюванню у разі закінчення строку її дії.

З метою забезпечення сталого функціонування органів державної влади, інших державних органів, підприємств, установ, організацій та збереження їх кадрового потенціалу в умовах проведення мобілізації, а також організації бронювання військовозобов’язаних, строк дії відстрочки від призову яких закінчується, пропонуємо керівникам органів державної влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій:

1. Організувати підготовку пропозицій щодо бронювання військовозобов’язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час (далі – Пропозиції) щодо військовозобовʼязаних, строк дії відстрочки від призову яких закінчується та потребує повторного оформлення.

2. Не раніше, ніж за десять робочих днів до завершення строку дії відстрочки від призову надати до Мінекономіки погоджені Міноборони Пропозиції.

При підготовці Пропозицій просимо врахувати наступне:

1. Підприємствам, установам, організаціям, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення в умовах правового режиму воєнного стану, пропонуємо:

1) проаналізувати доцільність бронювання військовозобов’язаних працівників, з урахуванням фактичного їх залучення до виконання робіт (надання послуг) в інтересах Збройних Сил України, інших військових формувань, населення, та за результатами проведеного аналізу подати Пропозиції (за формою, визначеною додатком до Постанови) до відповідного органу державної влади, іншого державного органу. Пропозиції подаються підприємством, установою, організацією до:

– органу державної влади, іншого державного органу за відповідною сферою управління, галуззю національної економіки, або у разі, якщо підприємство, установа, організація виконує завдання в інтересах такого органу (наприклад, укладений договір (контракт) або – обласної військової адміністрації за територіальним принципом.

2) до Пропозицій додавати належне обґрунтування щодо виконання підприємством, установою, організацією завдань із задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення з відповідним підтвердженням (прийняте рішення Уряду, обласних, Київської міської військових адміністрацій, укладений договір (контракт), інформація щодо виконання життєво важливих функцій та/або послуг (збої, переривання та порушення надання яких можуть призвести до швидких негативних наслідків для національної безпеки).

3) не включати до Пропозицій військовозобов’язаних працівників:

які не перебувають у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією;

які не перебувають на військовому обліку військовозобовʼязаних (призовники; особи, які досягли граничного віку перебування в запасі;

особи, які за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку тощо);

які мають дефіцитну для Збройних Сил України військово-облікову спеціальність;

які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на підставі статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

2. Органам державної влади, іншим державним органам пропонуємо:

1) провести аналіз та узагальнення Пропозицій підприємств, установ, організацій за відповідною сферою управління, галуззю національної економіки, територіальним принципом. У разі невідповідності поданих Пропозицій встановленим вимогам, відсутності належного обґрунтування щодо виконання підприємством, установою, організацією завдань із задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення та відповідного підтвердження, відхилити Пропозиції, про що письмово поінформувати відповідне підприємство, установу, організацію. У разі відсутності зауважень подати Пропозиції Міноборони для погодження.

2) після погодження Міноборони подати Пропозиції Мінекономіки. З метою оперативного прийняття рішення щодо бронювання військовозобов’язаних у відповідних сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах і організаціях Пропозиції подавати Мінекономіки в електронній формі (у форматі Excel), з накладеним кваліфікованим електронним підписом. Пропозиції органів державної влади, інших державних органів, підприємств, установ, організацій щодо бронювання військовозобов’язаних не розглядатимуться Мінекономіки у разі:

– відсутності погодження Пропозицій Міноборони;

– невідповідності поданих Пропозицій формі, визначеній додатком до Постанови;

– відсутності даних у відповідних графах Пропозицій.

3. Не підлягають бронюванню у порядку, визначеному постановою, військовозобов’язані, які мають посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час, оформлені відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 12).

 

Довідково: військовозобов’язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями відповідно до Переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №493 (із змінами). Звертаємо увагу на відповідальність керівників органів державної влади, інших державних органів, підприємств, установ і організацій за включення військовозобов’язаних до Пропозицій та організацію їх бронювання на період мобілізації та на воєнний час.