1. Головна
  2. Оголошення

Заявка - пропозиція щодо розміщення у 2023 році тимчасово вільних коштів бюджету Луцької міської територіальної громади на депозитних рахунках у банках

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради повідомляє про можливість розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках в обсязі до 600 000 000 грн.

Відповідно до вимог ст. 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з п.11 рішення Луцької міської ради від 13.12.2022 № 38/19 “Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік”, департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради оголошує проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитних рахунках у 2023 році.

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м. Луцьку (далі – банки), за умови якщо:

- у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів;

- до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного.

2. Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій банків, які прийняті до розгляду.

3. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів бюджету громади.

4. Учасник конкурсу повинен надати комісії з проведення конкурсу щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитних рахунках заяву на участь у конкурсі, яка повинна містити пропозиції щодо:

- терміну повернення коштів на рахунок бюджету громади;

- незнижувального залишку на депозитному рахунку;

- умови сплати процентів та періодичність їх сплати.

5. Обов’язковими умовами при укладенні договору банківського вкладу (депозиту) між департаментом фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради і банком є:

- можливість постійного поповнення вкладу;

- права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;

- заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку;

- в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету громади, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п’яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

6.Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

7. В депозитному договорі з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011p. № 6 (зі змінами).

8. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 10: 45 4 січня 2023 року за адресою вул. Богдана Хмельницького, 19, департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради, кабінет 201. Контактний телефон 72 06 14. На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Не відкривати до 11: 00 4 січня 2023 року."

9. Конкурс пропозицій відбудеться 4 січня 2023 року о 11 : 00 за адресою вул. Богдана Хмельницького, 19 каб 105.

10. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

11. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

12. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

13. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

14. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

15. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі з конкурсними пропозиціями, визначає конкурсна комісія з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитних рахунках.