1. Головна
  2. Документи
  3. Звіт
Чинний
Звіт від 28.04.2022 №1-5/59 м. Луцьк

Інформація про організацію роботи із запитами на інформацію, які надійшли на адресу міської ради протягом І кварталу2022 року

У  І  кварталі2022  року  до  Луцької  міської  ради  надійшло  та  зареєстровано 84 запити на інформацію, в тому числі у січні– 45, лютому– 33, березні– 6. 

Електронною  поштою  надійшло –  45  запитів,  шляхом  заповнення спеціально розробленої форми на офіційному сайті міської ради– 19, поштою – 13, подано громадянами особисто– 7.

За  категорією  запитувачів  найбільше  запитів  надійшло  від  фізичних  осіб (громадян) –  61,  юридичних  осіб –  11,  ЗМІ  та  журналістів –  6,  громадських організацій та об’єднань громадян– 6.

Під  час  розгляду  п’яти  запитів  на  інформацію,  що  потребували опрацювання  великого  обсягу  інформації  та  пошуку  її  серед  значної  кількості даних,  виконавчі  органи  міської  ради  застосували  норми  п.4  ст.20  Закону України  «Про  доступ  до  публічної  інформації»,  що  передбачає  продовження терміну розгляду до20 робочих днів.

У  зв’язку  з  введенням  воєнного  стану  на  території  України  відповідно  до Указу  Президента  України  від24 лютого 2022  року  №64/2022  «Про  введення воєнного  стану  в  Україні»  термін  розгляду  одного  запиту,  який  надійшов  до міської  ради  у  березні,  продовжено  до  закінчення  строку  дії  воєнного  стану  в Україні  відповідно  до  частини  шостої  статті22 Закону  України  «Про  доступ  до публічної  інформації»,  оскільки  запитувана  інформація  не  може  бути  надана для ознайомлення через настання обставин непереборної сили.

Відповідно  до  п.3  ст.22  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної інформації»  два  запити  було  перенаправлено  належним  розпорядникам інформації.

Найчастіше запити на інформацію стосувалися:

земельних  питань  (цільове  призначення  земельних  ділянок,  наявність вільних  земельних  ділянок  державної  та  комунальної  власності  в  межах Луцької міської територіальної громади);

містобудування  (видача  містобудівних  умов  та  обмежень  для забудовників,  генеральний  та  детальні  плани  території  міста  Луцька  та населених  пунктів,  що  увійшли  до  складу  Луцької  міської  територіальної громади);

бюджету  громади  та  фінансових  питань  (заробітна  плата  міського  голови та його заступників, витрати з бюджету на організацію заходів, закупівлі).