1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 24.12.2019 №68/3 м. Луцьк

Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Луцька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Визначити на 2020 рік:
доходи бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 2 186 826 210 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста – 2 109 880 610 грн, доходи спеціального фонду бюджету міста –76 945 600 грн згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 2 441 012 210 грн, у тому числі  видатки загального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади – 1 769 245 460 грн, видатки спеціального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади – 671 766 750 грн;
повернення кредитів до бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 26 081 920 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста – 26 081 920 грн;
надання кредитів з бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 26 085 920 грн, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади – 26 085 920 грн;
профіцит за загальним фондом бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 340 635 150 грн згідно  з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 594 825 150 грн згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Луцької міської територіальної громади на 2020 рік у розмірі 1 000 000 грн, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади, визначених цим пунктом;
резервний фонд бюджету Луцької міської територіальної громади у розмірі 11 900 000 грн, що становить 0,7 відсотка видатків загального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Луцької міської територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком 5 до цього рішення.
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України  надати право виконавчому комітету міської ради:
1) розподіляти та перерозподіляти субвенції з державного бюджету та обласного бюджету, крім додаткових обсягів освітньої та медичної субвенцій, отриманих з державного бюджету протягом року;
2) за погодженням з постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів розподіляти та перерозподіляти  додаткові обсяги освітньої та медичної субвенцій, отримані з державного бюджету протягом року.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об'єктами згідно із додатком  6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету Луцької міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 598 189 100 грн згідно із додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді бюджету Луцької міської територіальної громади на 2020 рік:
1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 102, 103, 1031, 1032, 103³, 1034, 105 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2020 рік”;
2) джерелами формування у частині фінансування є джерела, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2020 рік”;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9,10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, та залишки коштів спеціального фонду;
3) у частині кредитування є повернення коштів, наданих з бюджету міста для кредитування молодих сімей і одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.
8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади:
згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;
згідно з пунктами 4 та 41 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію природоохоронних заходів;
згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;
згідно з пунктом 8 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного міською радою;
згідно з пунктом 9 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій;
згідно з пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на надання кредитів з бюджету Луцької міської територіальної громади молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
згідно з пунктом 12 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 202 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України.
9. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 283 138 558  грн та граничний обсяг гарантованого місцевого боргу у сумі                 276 232 320 грн. 
10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Луцької міської територіальної громади видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування місцевого боргу;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
11. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити департаменту фінансів та бюджету у 2020 році здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів  бюджету Луцької міської територіальної громади на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади  у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6, та шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 544.
12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових касових розривів Луцької міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
13. Головним розпорядникам коштів бюджету Луцької міської територіальної громади забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету Луцької міської територіальної громади коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
4) доступність інформації про бюджет Луцької міської територіальної громади відповідно до законодавства, а саме:
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;
6) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України  надати право виконавчому комітету міської ради за погодженням з постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів  перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені  головним розпорядникам коштів бюджету Луцької міської територіальної громади цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів бюджету, в тому числі у частині перерозподілу:
1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади;
2) видатків у межах однієї бюджетної, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;
3) коштів на реалізацію місцевих програм, що фінансуються з бюджету Луцької міської територіальної громади;
4) об'єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади.
Установити, що, у разі зміни назв виконавчих органів міської ради, повноваження головних розпорядників коштів бюджету Луцької міської територіальної громади, визначених цим рішенням, передаються виконавчим органам міської ради, які є їх правонаступниками.
Департаменту фінансів та бюджету міської ради, управлінню Державної казначейської служби України у місті Луцьку, виконавчим органам міської ради після зміни назв виконавчих органів міської ради забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів бюджету Луцької міської територіальної громади у документах, що використовуються у бюджетному процесі.
Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів бюджету Луцької міської територіальної громади  новоствореним виконавчим органам міської ради у 2020 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.
Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису бюджету Луцької міської територіальної громади на 2020 рік та врахувати зміни у класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.
14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
15. Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

16. Опублікувати дане рішення в газеті „Луцький замок” в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.
17. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів.
    


Секретар міської ради                                                      Григорій ПУСТОВІТ

Єлова 720 614