1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний зі змінами
Рішення міської ради від 21.12.2018 №51/2 м. Луцьк

Про бюджет міста Луцька на 2019 рік

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України, міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Визначити на 2019 рік:
доходи бюджету міста у сумі 2 601 515 290 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста – 2 513 207 990 грн, доходи спеціального фонду бюджету міста – 88 307 300 грн згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету міста у сумі 2 714 211 290 грн, у тому числі  видатки загального фонду бюджету міста – 2 285 085 990 грн, видатки спеціального фонду бюджету міста – 429 125 300 грн;
повернення кредитів до бюджету міста у сумі 17 195 402 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста – 17 195 402 грн;
надання кредитів з бюджету міста у сумі 17 199 402 грн, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету міста – 17 199 402 грн;
профіцит за загальним фондом бюджету міста у сумі 228 122 000 грн згідно  з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста у сумі 340 822 000 грн згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста на 2019 рік у розмірі 1 000 000 грн, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду бюджету міста, визначених цим пунктом;
резервний фонд бюджету міста у розмірі 12 400 000 грн, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду бюджету міста, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком 5 до цього рішення.
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України  надати право виконавчому комітету міської ради:
1) розподіляти та перерозподіляти субвенції з державного бюджету та обласного бюджету, крім додаткових обсягів освітньої та медичної субвенцій, отриманих з державного бюджету протягом року;
2) за погодженням з постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів розподіляти та перерозподіляти  додаткові обсяги освітньої та медичної субвенцій, отримані з державного бюджету протягом року.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об'єктами згідно із додатком  6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста на реалізацію місцевих програм у сумі 443 808 895 грн згідно із додатком 7 до цього рішення.
6. Затвердити перелік кредитів, що залучаються міською радою до спеціального фонду бюджету міста у 2019 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.
7. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101, 102, 103, 1031, 1032, 1034, 1036, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2019 рік”;
2) джерелами формування у частині фінансування є джерела, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2019 рік”;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9,10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, та залишки коштів спеціального фонду;
3) у частині кредитування є повернення коштів, наданих з бюджету міста для кредитування молодих сімей і одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.
9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міста:
згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;
згідно з пунктами 4 та 41 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію природоохоронних заходів;
згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;
згідно з пунктом 8 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного міською радою;
згідно з пунктом 9 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій;
згідно з пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на надання кредитів з бюджету міста молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
згідно з пунктом 12 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 202 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України.
10. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг місцевого боргу бюджету міста Луцька у сумі 120 395 834 грн та граничний обсяг гарантованого місцевого боргу у сумі 297 300 047 грн. 
11. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міста видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування місцевого боргу;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
12. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити департаменту фінансів та бюджету у 2019 році здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів  бюджету міста на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду бюджету міста у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6, та шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 544.
13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
14. Головним розпорядникам коштів бюджету міста забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету міста коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
4) доступність інформації про бюджет міста відповідно до законодавства, а саме:
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;
6) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
15. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України  надати право виконавчому комітету міської ради за погодженням з постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів  перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені  головним розпорядникам коштів бюджету міста цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів бюджету міста, в тому числі у частині перерозподілу:
1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста;
2) видатків у межах однієї бюджетної, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;
3) коштів на реалізацію місцевих програм, що фінансуються з бюджету міста;
4) об'єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста.
Установити, що, у разі зміни назв виконавчих органів міської ради, повноваження головних розпорядників коштів бюджету міста, визначених цим рішенням, передаються виконавчим органам міської ради, які є їх правонаступниками.
Департаменту фінансів та бюджету міської ради, управлінню Державної казначейської служби України у місті Луцьку, виконавчим органам міської ради після зміни назв виконавчих органів міської ради забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів бюджету міста у документах, що використовуються у бюджетному процесі.
Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів бюджету міста новоствореним виконавчим органам міської ради у 2019 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.
Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису бюджету міста Луцька на 2019 рік та врахувати зміни у класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.
16. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
17. Додатки 1 - 8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
18. Опублікувати дане рішення в газеті „Луцький замок” в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.
19. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів.
    


Секретар міської ради                                                      Григорій Пустовіт