1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 12.01.2017 №17/12 м. Луцьк

Про бюджет міста Луцька на 2017 рік

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України, міська  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Визначити на 2017 рік:

 

- доходи бюджету міста  у сумі 1352085,6 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету міста 1292064,3 тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету міста 60021,3 тис.грн. згідно з додатком   1 цього рішення;

- видатки бюджету міста за головними розпорядниками коштів бюджету міста та бюджетними програмами у сумі 1361079,1 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду бюджету міста 1214299,6 тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету міста 146779,5 тис.грн. згідно з додатком 3 цього рішення;

- повернення кредитів до бюджету міста у сумі 56,0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста 56,0 тис.грн. згідно з додатком  4 цього рішення;

- надання кредитів з бюджету міста у сумі 62,5 тис.грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету міста 62,5 тис.грн. згідно з додатком 4 цього рішення;

- профіцит загального фонду бюджету міста у сумі 77764,7 тис. грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 77764,7 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду бюджету міста у сумі 86764,7 тис.грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму                     77764,7 тис.грн., одержання зовнішнього запозичення НЕФКО в сумі              10000,0 тис.грн. та  погашення зовнішнього запозичення, одержаного у 2013 році в сумі 1000,0 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення.

2. Установити, що у 2017 році відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України у бюджетному процесі на рівні бюджету міста застосовується програмно-цільовий метод бюджетування.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  бюджету міста на 2017 рік у сумі 500,0 тис.грн.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 цього рішення.

6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд бюджету міста у сумі           3250,0 тис.грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду  бюджету міста  на 2017 рік за їх економічною структурою:

-  оплата праці (КЕКВ 2110);

-  нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120);

-  медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220);

-  продукти харчування (КЕКВ 2230);

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

- обслуговування місцевого боргу (2400);

-  поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620);

-  соціальне забезпечення (КЕКВ 2700).

8. Затвердити у складі видатків бюджету міста кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 199904,22 тис.грн. згідно з додатком 7 цього рішення.

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу бюджету міста Луцька станом на „31” грудня 2017 року у сумі 10000,0 тис.грн.

10. Установити граничний розмір надання гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань на  „31” грудня 2017 року у сумі  335840,0  тис.грн. для:

- КП «Луцьктепло» за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк  у сумі  320000,0  тис.грн.,

- КП «Луцькводоканал» за кредитом Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту з модернізації і реконструкції систем подачі води та водовідводу у м. Луцьк у сумі  15840,0 тис.грн.”

11. Розпорядникам коштів бюджету міста забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, міжбюджетні трансферти з державного та інших місцевих бюджетів.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста на 2017 рік є:

у частині доходів надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування кошти, отримані із загального фонду бюджету міста;

у частині кредитування повернення коштів, наданих для кредитування  громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

15. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити департаменту фінансів та бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів  бюджету міста на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду бюджету міста.

16. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України  надати право виконавчому комітету міської ради:

- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного бюджету з урахуванням фактично нарахованих обсягів пільг, субсидій, допомог і компенсацій населенню, змін показників міжбюджетних відносин державного бюджету та вимог інших нормативно-правових актів;

- за погодженням з постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів проводити за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів бюджету міста перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду бюджету, програм, що фінансуються з бюджету міста, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів бюджету міста.

17. Установити, що видатки з бюджету міста за рахунок міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету до прийняття рішення обласної ради „Про обласний бюджет на 2017 рік", здійснюються в обсягах, визначених тимчасовим розписом обласного бюджету на 2017 рік.

18. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 Міський голова                                                                        Микола Романюк