1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 25.05.2011 №10/11 м. Луцьк

Про цільову Програму «Бібліотека. Інформаційний простір – 2011 рік»

З метою розширення інформаційного потенціалу фондів міських публічних бібліотек, відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту територіальної громади м.Луцька, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити цільову Програму «Бібліотека. Інформаційний простір-2011» (додається).

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Кравчука С.Є. та постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, мови (Пархом’юк А.І.).

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Микола Романюк

 

 

 

 

 

Гнатів 720 436

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                                                                     до рішення міської ради

                                                                                     від __________№ _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільова Програма

«Бібліотека. Інформаційний простір-2011»

 

 

ПАСПОРТ

цільової Програми                                                                               

« Бібліотека. Інформаційний простір-2011» 

 

1.

Ініціатори розроблення Програми

Управління культури,

комунальний заклад «Луцька міська централізована бібліотечна система»

 

 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Рішення міської ради

від __________________

№ __________________

 

 

3.

Розробники Програми

Управління культури,

комунальний заклад «Луцька міська централізована бібліотечна система»

 

4.

Учасники Програми

Управління бюджету і фінансів,

управління культури,

комунальний заклад «Луцька міська централізована бібліотечна система»

 

5.

Термін реалізації Програми

2011

 

 

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн., в т.ч.:

- з бюджету міста

- з інших джерел

 

 

 

 

 

177275,00

95575,00

81700,00

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

 

Комунальний заклад «Луцька міська централізована бібліотечна система» є вагомою складовою  культурно-мистецького комплексу міста, інформаційним центром для лучан та методичним  центром  для міських бібліотек  усіх систем та відомств. Луцька міська централізована бібліотечна система об’єднує 12 публічних бібліотек, послугами яких користується      38,7 тисяч мешканців міста.  До послуг користувачів - понад 530 тис. примірників друкованих видань.   

Основним джерелом фінансування діяльності централізованої бібліотечної системи є кошти міського бюджету. Крім того,  бібліотечні заклади надають додаткові платні послуги, здійснюють проектну діяльність. Досвід у реалізації проектів:

- 2004-2006 роки - грант Посольства США в Україні «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)-IY» (відкрито Інтернет-центр у центральній бібліотеці для дітей для усіх користувачів бібліотечної системи);                                                                                     

-2006-2007 роки – грант Посольства США в Україні «Інтернет для читачів публічних бібліотек «Connect-II» (забезпечено оплату доступу до Інтернет-мережі);                                                                  

-2010 рік –грант Посольства США в Україні «Оновлення комп’ютерної техніки: для успішних Інтернет-центрів» (придбано 3  комп’ютери,  веб-камери та програмне забезпечення для Інтернет-центру).

З 2005 року бібліотечна система має власний веб-сайт: www.librcs.lutsk.ua.

Натепер на базі міських бібліотек діє один Інтернет-центр на                   7 робочих станцій,   центральна бібліотека для дорослих, бібліотеки-філії №5, № 6, №7, №10  мають підключення до Інтернет-мережі. Без доступу до Інтернет-мережі залишаються шість бібліотек. Приміщення бібліотек потребують ремонтів, вcтановлення пожежно-охоронної сигналізації, оновлення матеріально-технічної бази.                                                                     

Міські публічні бібліотеки як заклади культури та просвітництва не спроможні надати повного об’єму інформації користувачам, забезпечити вільний, відкритий доступ до інформаційних ресурсів через недостатнє комплектування бібліотечних фондів, відсутність доступу до Інтернет-мережі та  зношеність наявної комп’ютерної техніки.                                                                                                                                                                          

Тому колективи центральної бібліотеки для дорослих, бібліотек-філій №5, №6, №10, №11 та №2 для дітей у 2010 році взяли участь у другому раунді конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету ІІ», що започаткований Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у рамках програми  «Бібліоміст» і стали одними з переможців. За умовами конкурсу бібліотекам буде надано 15 комп’ютерів з програмним забезпеченням, 4 комплекти «принтер-сканер»,     4 комплекти обладнання для під’єднання до локальної мережі на суму           75 тис. грн.

З метою успішної реалізації Проекту, надання  вільного доступу до Інтернет-ресурсів членам міської громади, збереження наданого обладнання відповідно до вимог Проекту, необхідно модернізувати електромережі, створити локальну мережу, забезпечити доступ до Інтернет-мережі, встановити охоронну сигналізацію. Тому Проект потребує дофінансування  у сумі 60575,00 грн. з місцевого бюджету. Окрім того,  на придбання меблів та проведення косметичних ремонтів приміщень бібліотек буде використано     6, 7 тис. грн. власних коштів бібліотек.

Для оперативного задоволення читацьких запитів є потреба у поповненні бібліотечних фондів літературою краєзнавчого змісту, з питань історії та права,  розвитку економіки, енциклопедичними та довідковими виданнями, літературою для дітей.

 

2. Мета Програми

 

Метою програми є:

2.1. Створення нової, сучасної  моделі публічних бібліотек як повноцінних інформаційно-ресурсних центрів.

2.2. Забезпечення інформаційних потреб користувачів бібліотек.

2.3. Надання бібліотечних послуг з використанням  Інтернет-ресурсів.

 

3. Завдання Програми

 

         3.1. Забезпечити дофінансування  проекту  «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету-ІІ».

3.2. Підключити та створити локальну Інтернет-мережу у бібліотеці-філії  №11 та бібліотеці-філії №2 для дітей, створити локальну Інтернет - мережу у центральній міській бібліотеці, бібліотеках-філіях №5, №6, №10.

3.3. Модернізувати електромережі.

3.4. Забезпечити збереження  комп’ютерної техніки.

3.5. Створити користувачам комфортні умови та  місця доступу до Інтернету.

3.6. Оснастити міські публічні бібліотеки комп'ютерною технікою.

3.7. Надати користувачам нові послуги з використанням комп’ютерних технологій.

3.8. Поповнити бібліотечні фонди актуальними друкованими виданнями.

 

4. Очікувані результати реалізації Програми

 

         Виконання Програми забезпечить:

4.1. Утворення локальної бібліотечної мережі для  проведення мережевих масових заходів для користувачів.

4.2. Організацію вільного доступу до Інтернет-ресурсів користувачів бібліотеки-філії №11 та бібліотеки-філії №2 для дітей міської централізованої бібліотечної системи,  розширення доступу до Інтернету в центральній бібліотеці для дорослих, бібліотеках-філіях №5, №6, №10.

4.3. Якісне  виконання запитів користувачів.

4.4. Збереження матеріальних цінностей бібліотек.

4.5. Поповнення бібліотечних фондів актуальними друкованими виданнями.

 

5. Показники якості

 

Виконання Програми забезпечить:

5.1. Розширення інформаційного потенціалу фондів міських публічних бібліотек .

5.2. Створення максимально комфортних умов для роботи користувачів, підвищення якості їх обслуговування.

5.3. Покращення інформаційного забезпечення потреб користувачів публічних бібліотек міста.

 

6. Строки виконання Програми

 

     Виконання Програми передбачено у 2011 році.


                 7. Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми

 

 

Назва закладу

Заходи

Термін реалізації

Бібліотека-філія №10

Встановлення охоронної сигналізації

Оплата охоронної сигналізації

 

Модернізація електромережі

Створення локальної комп’ютерної мережі

 

Оплата послуг доступу до Інтернет-мережі

травень

липень-грудень

травень

червень

липень-грудень

Центральна бібліотека для дорослих

Ремонт читального залу                          Встановлення  металевих ролетів на двері                                                                 Встановлення охоронної сигналізації у читальному залі            

Створення локальної мережі                              Оплата послуг доступу до Інтернет-мережі

червень                           червень

червень                

червень

липень-грудень                      

Бібліотека-філія №6

Створення локальної мережі                            Модернізація електромережі                                   Оплата послуг доступу до Інтернет-мережі

травень              червень                               липень-грудень

Бібліотека-філія №2 для дітей

Модернізація електромережі                 Створення локальної комп’ютерної мережі

Підключення до Інтернет-мережі                                               Оплата послуг доступу до Інтернет-мережі                

 

Придбання модему, сканера

червень                          травень   

липень                  липень-грудень                                 червень

Бібліотека-філія №11

Модернізація електромережі                          Створення локальної комп’ютерної мережі                                                     Підключення до Інтернет-мережі                            Оплата послуг доступу до Інтернет-мережі

 

Придбання модему

червень                                  червень                          липень                             липень-грудень

червень

Бібліотека-філія №5

Модернізація електромережі                      Створення локальної комп’ютерної мережі                                                  Оплата послуг доступу до Інтернет-мережі       

 

Придбання  сканера

червень                          червень                                                           липень-грудень                     червень

 

8. Фінансування  Програми

 

         Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється із загального фонду міського бюджету на 2011 рік.

 

Орієнтовні обсяги фінансових витрат

 

№ з/п

Обладнання, товари та  послуги

Кіль-

кість

Орієнтовний обсяг витрат (грн.)

1.

Придбання сканера для бібліотеки-філії №2

1

760,00

2.

Придбання модемів для бібліотек-філій №11 та №2 для дітей

2

540,00

3.

Придбання електротоварів для модернізації електромережі (кабель, короби, розетки, автомати-запобіжники)

6 комплек

тів

3900,00

4.

Встановлення охоронної сигналізації у бібліотеці-філії  №10

1

 

6045,00

 

5.

Встановлення охоронної сигналізації у читальному залі центральної бібліотеки

1

 

896,00

 

6.

Встановлення металевих ролетів на вхідних дверях центральної бібліотеки

1

1600,00

 

7.

Оплата охоронної сигналізації у бібліотеці-філії №10 (на 6 місяців)

1

2100,00

 

8.

Підключення до Інтернет-мережі бібліотек-філій №2 та №11

2

 

122,00

 

9.

Оплата за користування Інтернет-зв’язком центральної бібліотеки, бібліотек-філій №5, №6, №10, №11 та бібліотеки-філії №2 для дітей

6

 

3975,00

 

10.

Створення локальної мережі (прокладення кабелю тощо)

6

3695,00

 

11.

Ремонт читального залу центральної бібліотеки                                            

1

36942,00

12

Придбання книг

 

35000,00

 

РАЗОМ

 

95575,00

 

 

Секретар ради                                                                      Григорій Пустовіт

 

 

Гнатів 723 426