1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення виконавчого комітету
Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету від 16.02.2012 №83-1 м. Луцьк

Про деякі питання щодо розміщення зовнішньої реклами в місті Луцьк

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему  у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (зі змінами) та рішеннями Луцької міської ради від 28.02.2011р № 6/42 «Про відновлення комунального підприємства «Луцькреклама» та від 26.01.2012 р № 20/89 «Про функціонування комунального підприємства «Луцькреклама», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Уповноважити комунальне підприємство «Луцькреклама» здійснювати контроль за дотриманням розповсюджувачами  реклами Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Луцьку, проводити необхідні заходи для запобігання, недопущення і припинення порушень розміщення зовнішньої реклами, приймати в експлуатацію засоби зовнішньої реклами, здійснювати демонтаж протиправно розміщених рекламних засобів, розміщувати соціальну рекламу.
2. Внести до рішення виконавчого  комітету Луцької міської ради від 03.11.2011 р № 770-1 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами  у місті Луцьку та Порядок проведення демонтажу, обліку, зберігання і реалізації засобів зовнішньої реклами» такі зміни:
2.1.В Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Луцьку:
2.1.1. В пункті 1.2. після слів «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», доповнити  «Про  благоустрій населених пунктів України», «Про Перелік  документів  дозвільного  характеру  у  сфері господарської діяльності».
2.1.2. Пункт 1.2. доповнити  речення з абзацу: 
1.2.1«Порядок регламентує процес надання дозволів на розміщення  зовнішньої реклами та процедуру їх переоформлення, анулювання, визначає вимоги до технічного стану, художньо-естетичного вигляду та порядку розміщення рекламних засобів, умови користування місцями для розміщення   зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності, підстави та порядок здійснення демонтажу протиправно розміщених рекламних засобів, а також порядок  здійснення контролю за дотриманням цього Порядку». 
2.1.3. В тексті абзацу 5 пункту 1.3. (визначення терміну «дозвіл») слова: «сільської, селищної» виключити.
2.1.4. В тексті абзацу 12 (визначення терміну «уповноважена особа») пункту 1.3. викласти в такій редакції: 
«уповноважена особа» -  особа , яка  уповноважена Луцькою міською радою (виконавчим комітетом), здійснювати укладення договорів на отримання плати за тимчасове користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами на території міста Луцька, здійснювати контроль за дотриманням розповсюджувачами  реклами, Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Луцьку, проводити необхідні заходи щодо запобігання, недопущення і припинення порушень розміщення зовнішньої  реклами, приймати в експлуатацію ЗЗР, здійснювати демонтаж протиправно розміщених рекламних засобів, розміщувати соціальну рекламу.» 
2.1.5. В текстах абзаців 13 та 14 пункту 1.3. (визначення терміну «державний адміністратор», «дозвільний центр»), слова «міст обласного та\або республіканського Автономної республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних та районних у містах Києві і Севастополі, державної адміністрації, Севастопольської міської державної адміністрації» виключити.
2.1.6. Пункт 2.4. доповнити текстом з абзаців такого змісту:
 «Пріоритет заявника  на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком  на три місяці  з  дати  прийняття керівником робочого органу відповідного рішення. 
Строк  встановлення    пріоритету    на   місце   розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у відповідності до Типових правил розміщення зовнішньої реклами».
2.1.7. Пункт 2.6.  викласти в такій редакції: 
«У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету на місце  розташування рекламного засобу, робочий орган направляє розповсюджувача реклами до уповноваженого органу  для укладення договору тимчасового користування  місцем розміщення  зовнішньої реклами на період  встановленого пріоритету (додаток4), надає Дозвільному центру для здійснення погоджень два примірники додатку до дозволу за встановленою  формою та визначає перелік уповноважених  органів (осіб), з якими їх необхідно погодити.»
2.1.8. Текст з абзацу 3 пункту 2.11. викласти в такій редакції:
 «Завірена Робочим органом копія Дозволу передається Уповноваженій особі,  де заявник зобов’язаний протягом десяти робочих днів  з моменту отримання Дозволу укласти договір на тимчасове користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами, якщо ця частина місця перебуває у комунальній власності (додаток 5)». 
2.1.9. Текст абзацу 1 пункту 2.13. викласти в такій редакції: 
«Після розташування рекламного засобу представники Уповноваженої особи приймають в експлуатацію ЗЗР відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію засобів зовнішньої реклами в м. Луцьку, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради для окремо розташуваних (великогабаритних щитів з розміром поля 12 кв. м. та більше) та дахових засобів зовнішньої реклами.».
2.1.10. Пункт 3.3. викласти в такій редакції: «Плата за тимчасове  користування місцем, що перебуває у комунальній власності та податок на додану вартість, перераховується на рахунок Уповноваженої особи та протягом наступного робочого дня зараховуються до бюджету міста у відповідності до рішення Луцької міської ради від 26.01.2012 р №20/89 «Про функціонування комунального підприємства «Луцькреклама».»
2.1.11. В пункті 4.1.17. після слів «…та естетичний стан», доповнити словами « і зміст..»далі за текстом.
2.1.12. В першому реченні пункту 5.1. після слів «повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої  реклами», доповнити словами такого змісту:  «та уповноважену особу».
2.2. Додатки 4.5 до Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Луцьку викласти в новій редакції, згідно з додатками 1,2 до цього рішення відповідно.
2.3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Байцима В.Ф.

Міський голова                                                                               Микола Романюк

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому                                                     Юрій Вербич

Ковальський  728292