1. Головна
  2. Документи
  3. Розпорядження міського голови з питань основної діяльності
Чинний
Розпорядження від 08.01.2019 №2 м. Луцьк

Про комісію з проведення конкурсу щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Луцька на вкладних (депозитних) рахунках в банках

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з п. 12 рішення Луцької міської ради від 21.12.2018 № 51/2 «Про бюджет міста Луцька на 2019 рік», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста Луцька:

 

1. Утворити комісію з проведення конкурсу щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Луцька на вкладних (депозитних) рахунках в банках (далі – Комісія) у складі згідно з додатком.

2. Установити, що рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

3. Рішення комісії оформити протоколом, який підписується усіма, хто брав участь у голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, яка додається до протоколу засідання комісії.

4. Комісії у своїй роботі керуватись Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 (зі змінами).

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Секретар міської ради                                                        Григорій ПУСТОВІТ

 

 

Єлова 720 614

Додатки: