1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 28.03.2012 №22/85 м. Луцьк

Про надання громадянці Кузів Я.І. на умовах оренди земельної ділянки для обслуговування магазину промислових товарів на пр-ті Волі, 35

Розглянувши клопотання громадянки Кузів Ярослави Іванівни щодо надання на умовах оренди земельної ділянки на пр-ті Волі, 35 для обслуговування магазину промислових товарів, клопотання громадянина Нагурного Євгенія Петровича про дострокове припинення договору оренди землі, зареєстрованого в Державному реєстрі земель від 14.07.2011 за                    № 071010004000110 у зв’язку із продажем магазину промислових товарів громадянці Кузів Ярославі Іванівні, матеріали технічної документації по інвентаризації земельної ділянки громадянки Кузів Ярослави Іванівни, керуючись статтями 12, 93, 96, 124-126, 141 Земельного кодексу України, статтями 7, 31 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Припинити громадянину Нагурному Євгенію Петровичу право користування земельною ділянкою на умовах оренди на  пр-ті Волі, 35 площею 0,0030 га у зв’язку із продажем магазину промислових товарів.

2. Надати громадянці Кузів Ярославі Іванівні на умовах оренди строком на 5 років земельну ділянку на пр-ті Волі, 35 площею 0,0030 га для обслуговування магазину промислових товарів, за рахунок земель громадянина Нагурного Євгенія Петровича, наданих у користування на умовах оренди, згідно з додатком.

3. Укласти з громадянкою Кузів Ярославою Іванівною договір оренди земельної ділянки на пр-ті Волі, 35, на вказаних в даному рішенні  умовах, а також оформити інші документи, необхідні для вчинення цієї угоди.

4. Зобов’язати громадянку Кузів Ярославу Іванівну:

4.1. В місячний термін укласти з міською радою договір оренди землі.

4.2. Зареєструвати договір оренди землі та право оренди земельної ділянки в управлінні Держкомзему у м. Луцьку Волинської області.

 4.3.   Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

4.4. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж міських інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

5. У разі неукладення договору оренди землі впродовж шести календарних місяців з моменту прийняття даного рішення, воно втрачає чинність.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру             (Никитюк В.С.).

 

 

Міський голова                                                                                Микола Романюк