1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 28.02.2012 №21/42 м. Луцьк

Про окремі рішення виконавчого комітету Луцької міської ради з питань соціальної реклами

Внаслідок виявлення невідповідності вимогам закону окремих рішень виконавчого комітету Луцької міської ради з питань соціальної реклами, що потягло за собою зменшення надходжень до бюджету міста Луцька та встановлення необґрунтованих пільг для певних розповсюджувачів зовнішньої реклами, з метою відновлення режиму законності, на підставі ст. 26, пп. 13 п. а ч. 1 ст. 30, ч. 9 ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ст.ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визнати неприпустимим визнання соціальною рекламою звернень політичних діячів, посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування, політичних партій, зокрема і таких, що містяться у рішеннях виконавчого комітету Луцької міської ради №558-2 від 11.08.2011р., №609-1 від 02.09.2011р., №937-4 від 21.12.2011р., №950-1 від 27.12.2011р., №950-2 від 27.12.2011р., №65-1 від 02.02.2012р.

2. Внести на розгляд виконавчого комітету Луцької міської ради пропозицію про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Луцьку, що затверджені рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 03.11.2011  № 770-1, наступного змісту:

2.1. Доповнити п. 1.3. Розділу 1 Порядку наступним: «- соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію  загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку. Не є соціальною рекламою інформація ідейного впливу на людей, що має на меті прямо або опосередковано привернути увагу до суб'єктів виборчого процесу (інформація політичних діячів, посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування, політичних партій), сформувати у суспільстві та у свідомості громадян позитивне або негативне ставлення до них або спрямувати політичну поведінку громадян і соціальних груп у їх ставленні до згаданих осіб, у тому числі інформаційні повідомлення про заходи, що проводяться або підтримуються із вказаною метою, привітання із державними, професійними чи релігійними святами тощо».

2.2. Викласти п. 3.10. та 3.11. Розділу 3 Порядку в такий редакції:

«3.10. У разі розміщення на рекламних засобах соціальної реклами на замовлення або за погодженням міської ради, її виконавчого комітету при проведенні загальнодержавних, міських та інших соціальних заходів плата за тимчасове користування місцем розташування ЗЗР, що знаходяться у комунальній власності, не справляється. Соціальна реклама не повинна містити посилань  на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (за винятком  випадків,  коли рекламодавцем є громадська організація), на  об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами, назв посад та прізвищ політичних діячів, службових осіб державної влади та місцевого самоврядування, Народних депутатів України, депутатів місцевих рад, логотипів політичних партій. Так само не допускається розміщення під виглядом соціальної реклами прихованої реклами політичних діячів, службових осіб державної влади та місцевого самоврядування, Народних депутатів України, депутатів місцевих рад, політичних партій.

3.11. Розміщення звернень політичних діячів, службових осіб державної влади та місцевого самоврядування, Народних депутатів України, депутатів місцевих рад, політичних партій, в т.ч. різного роду привітання із державними, професійними чи релігійними святами, заклики до моралі, дотримання правил співжиття тощо, повинно відбуватись за оплату на загальних підставах. Розміщення на таких зверненнях зображень людини дозволяється лише за наявності письмової згоди такої особи на використання її зображення на рекламному носії».

3. Рішення підлягає офіційному оприлюдненню шляхом його опублікування в газеті «Луцький замок», на офіційному веб-сайті Луцької міської ради, а також доведенню до відома суб’єктів господарювання, що здійснюють розміщення зовнішньої реклами.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту (Боруцький С.Ю.), постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Чернецький О.С.), постійну комісію з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва (Вега Ю.В.).

 

 

Міський голова                                                                             Микола Романюк