1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 31.05.2011 №10/58 м. Луцьк

Про передачу безоплатно у спільну сумісну власність громадянам Пилипюк В.А., Станкевичу Ю.О., Станкевич Н.Л., Станкевичу Ю.Ю., Станкевичу С.О. земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку та надання в оренду на вул. Шевченка, 20

Розглянувши клопотання громадян Пилипюк Валентини Анатоліївни,   Станкевича Юрія Олександровича, Станкевич Наталії Леонідівни, Станкевича Юрія Юрійовича, Станкевича Сергія Олександровича щодо передачі безоплатно у спільну сумісну власність земельної ділянки на       вул.  Шевченка, 20 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та надання в оренду, технічну документацію з інвентаризації земельної ділянки громадян Пилипюк Валентини Анатоліївни, Станкевича Юрія Олександровича, Станкевич Наталії Леонідівни, Станкевича Юрія Юрійовича, Станкевича Сергія Олек-сандровича, керуючись статтями 81, 86-88, 118-119, 121, 124-125 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            1. Передати безоплатно у спільну сумісну власність громадянам Пилипюк Валентині Анатоліївні, Станкевичу Юрію Олександровичу, Станкевич Наталії Леонідівні, Станкевичу Юрію Юрійовичу, Станкевичу Сергію Олександровичу земельну ділянку на вул. Шевченка, 20, площею 0,0852 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, згідно з додатком.

         2. Надати в оренду строком на 5 років громадянам Пилипюк Валентині Анатоліївні, Станкевичу Юрію Олександровичу, Станкевич Наталії Леонідівні, Станкевичу Юрію Юрійовичу, Станкевичу Сергію Олександровичу земельну ділянку на вул.  Шевченка, 20 площею  0,0500 га   «в межах червоних ліній» для обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд, згідно з додатком.

         3. Укласти з громадянами Пилипюк Валентиною Анатоліївною, Станкевичем Юрієм Олександровичем, Станкевич Наталією Леонідівною, Станкевичем Юрієм Юрійовичем, Станкевичем Сергієм Олександровичем договір оренди земельної ділянки на вул.  Шевченка, 20 на вказаних в даному рішенні  умовах, а також оформити інші документи, необхідні для вчинення цієї угоди.

         4.  Зобов’язати громадян Пилипюк Валентину Анатоліївну, Станкевича Юрія Олександровича, Станкевич Наталію Леонідівну, Станкевича Юрія Юрійовича, Станкевича Сергія Олександровича:

         4.1.  В місячний термін укласти з міською радою договір оренди землі.

         4.2. Зареєструвати земельні ділянки та права на них в управлінні Держкомзему у місті Луцьку Волинської області.

         4.3. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок і землекористувачів відповідно до вимог статей 91, 96 Земельного кодексу України.

         5. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж міських інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

         6.  У разі неукладення договору оренди земельної ділянки впродовж шести календарних місяців з моменту прийняття даного рішення, пункти 2, 3, 4.1 цього рішення втрачають чинність.

         7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру (Никитюк В.С.).

 

 

 

Міський голова                                                                            Микола Романюк

 

 

Шабала 720087