1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 29.08.2011 №13/47 м. Луцьк

Про передачу гр. Зизі Н.З. безоплатно у власність та надання в користування на умовах оренди земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Баранова, 104

Розглянувши клопотання гр. Зизи Неоніли Зіновіївни щодо передачі безоплатно у власність та надання в користування на умовах оренди строком на 5 років земельних ділянок на вул. Баранова, 104 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, технічну документацію з інвентаризації земельної ділянки гр. Зизи Неоніли Зіновіївни,  керуючись статтями 12, 81, 90-91, 93, 96, 116, 118, 121, 123-126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

         1. Передати гр. Зизі Неонілі Зіновіївні безоплатно у власність земельну ділянку на вул. Баранова, 104 площею 0,0471 га для будівництва та обслу-говування жилого будинку, господарських будівель і споруд, згідно з додатком.

         2. Надати гр. Зизі Неонілі Зіновіївні в користування на умовах оренди строком на 5 років земельну ділянку на вул. Баранова, 104 площею 0,0036 га в межах «червоних ліній» для обслуговування жилого будинку, госпо-дарських будівель і споруд, згідно з додатком.

3. Укласти з гр. Зизою Неонілою Зіновіївною договір оренди земельної ділянки на вул. Баранова, 104 на вказаних в даному рішенні  умовах, а також оформити інші документи, необхідні для вчинення цієї угоди.

         4.  Зобов’язати гр. Зизу Неонілу Зіновіївну:

         4.1.  В місячний термін укласти з міською радою договір оренди землі.

         4.2. Зареєструвати земельні ділянки та права на них в управлінні Держкомзему у місті Луцьку Волинської області.

         4.3. Виконувати обов’язки власника і землекористувача земельних ділянок відповідно до вимог статей 91, 96 Земельного кодексу України.

         5. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж міських інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

         6. У разі не укладення договору оренди землі впродовж шести календарних місяців з моменту прийняття даного рішення п.2, п.3 і п.4.1 цього рішення втрачають чинність.

         7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру (Никитюк В.С.)

 

 

Міський голова                                                                            Микола Романюк

 

 

Шабала 720358