1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 29.08.2011 №13/60 м. Луцьк

Про передачу громадянам Чамовій Г.В., Помяновській О.В., Андрійчук С.В., Андрійчуку Д.А., Чамовій Л.П. безоплатно у спільну сумісну власність та надання в користування на умовах оренди земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, го

Розглянувши клопотання громадян Чамової Ганни Василівни, Помяновської Олени Валеріївни, Андрійчук Світлани Валеріївни, Андрійчук Дмитра Анатолійовича, Чамової Лесі Петрівни  щодо передачі безоплатно у спільну сумісну власність та надання в користування на умовах оренди земельних ділянок на вул. Клима Савура, 52/2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, технічну документацію з інвентаризації земельної ділянки громадян Чамової Ганни Василівни, Помяновської Олени Валеріївни, Андрійчук Світлани Валеріївни, Андрійчук Дмитра Анатолійовича, Чамової Лесі Петрівни, керуючись статтями 12, 81, 86, 89, 90-91, 93, 96, 116, 118, 121, 123-126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

         1. Передати громадянам Чамовій Ганні Василівні, Помяновській Олені Валеріївні, Андрійчук Світлані Валеріївні, Андрійчуку Дмитру Анатолі-йовичу, Чамовій Лесі Петрівні  безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку на вул. Клима Савура, 52/2 площею 0,0524 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, згідно з додатком.

         2. Надати громадянам Чамовій Ганні Василівні, Помяновській Олені Валеріївні, Андрійчук Світлані Валеріївні, Андрійчуку Дмитру Анатолі-йовичу, Чамовій Лесі Петрівні в користування на умовах оренди строком на 5  років  земельну  ділянку  на  вул. Клима Савура, 52/2  площею  0,0040  га  в межах «червоних ліній» для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, згідно з додатком.

         3. Укласти з громадянами Чамовою Ганною Василівною, Помяновсь-кою Оленою Валеріївною, Андрійчук Світланою Валеріївною, Андрійчуком Дмитром Анатолійовичем, Чамовою Лесею Петрівною договір оренди земельної ділянки на вул. Клима Савура, 52/2 на вказаних в даному рішенні  умовах, а також оформити інші документи, необхідні для вчинення цієї угоди.

         4. Зобов’язати громадян Чамову Ганну Василівну, Помяновську Олену Валеріївну, Андрійчук Світлану Валеріївну, Андрійчука Дмитра Анатолійо-вича, Чамову Лесю Петрівну:

         4.1. В місячний термін укласти з міською радою договір оренди землі.

         4.2. Зареєструвати земельні ділянки та права на них в управлінні Держкомзему у місті Луцьку Волинської області.

         4.3.  Виконувати   обов’язки   власників  і  землекористувачів  земельних 

ділянок  відповідно до вимог статей 91, 96 Земельного кодексу України.

         4.4. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж міських інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

         5. У разі неукладення договору оренди земельної ділянки впродовж шести календарних місяців з моменту прийняття даного рішення п.2, п.3 і п.4.1 цього рішення втрачають чинність.

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру (Никитюк В.С.)

 

 

Міський голова                                                                            Микола Романюк

 

 

Шабала 720358