1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 29.08.2011 №13/56 м. Луцьк

Про передачу громадянам Куліш Т.А., Кушнірчуку П.К. безоплатно у спільну часткову власність та надання на умовах оренди земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Балакірєва, 43

         Розглянувши клопотання громадян Куліш Тетяни Анатоліївни, Кушнірчука Павла Костянтиновича щодо передачі безоплатно у спільну часткову власність та надання на умовах оренди земельних ділянок на       вул. Балакірєва, 43 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, технічну документацію з інвентаризації земельної ділянки громадян Куліш Тетяни Анатоліївни, Кушнірчука Павла Костянтиновича, керуючись статтями 12, 81, 86-88, 90, 91, 93, 96, 116, 118, 121, 123-126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            1. Передати громадянам Куліш Тетяні Анатоліївні (частка 43/100), Кушнірчуку Павлу Костянтиновичу (частка 57/100) безоплатно у спільну часткову власність земельну ділянку на вул. Балакірєва, 43 площею 0,0847 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, згідно з додатком.

          2. Надати громадянам Куліш Тетяні Анатоліївні, Кушнірчуку Павлу Костянтиновичу в користування на умовах оренди строком на 5 років земельну ділянку на вул. Балакірєва, 43 площею 0,0052 га в межах «червоних ліній» для обслуговування жилого будинку та господарських будівель і споруд, згідно з додатком.

         3. Укласти з громадянами Куліш Тетяною Анатоліївною, Кушнірчуком Павлом  Костянтиновичем  договір  оренди земельних ділянок на вул. Балакірєва, 43 на вказаних в даному рішенні умовах, а також оформити інші документи, необхідні для вчинення цієї угоди.

         4. Зобов’язати громадян Куліш Тетяну Анатоліївну, Кушнірчука Павла Костянтиновича:

         4.1. В місячний термін укласти з міською радою договір оренди землі.

         4.2. Зареєструвати земельні ділянки та права на них в управлінні Держкомзему у місті Луцьку Волинської області.

         4.3.  Виконувати  обов’язки  власників  земельної  ділянки  і землекорис-

тувачів відповідно до вимог статей 91, 96 Земельного кодексу України.

         4.4. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж міських інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

         5. У разі неукладення договору оренди земельної ділянки впродовж шести календарних місяців з моменту прийняття даного рішення п.2, п.3 і п.4.1 цього рішення втрачають чинність.

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру (Никитюк В.С.)

 

 

Міський голова                                                                            Микола Романюк

 

 

Шабала 720358