1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 29.08.2011 №13/57 м. Луцьк

Про передачу громадянам Ліпичу І.О., Шубі Н.І. безоплатно у спільну часткову власність та надання в користування на умовах оренди земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Грабовського, 7б

         Розглянувши клопотання громадян Ліпича Івана Оксентійовича, Шуби Наталії Іванівни щодо передачі безоплатно у спільну часткову власність та надання в користування на умовах оренди земельних ділянок на вул. Грабов-ського, 7б для будівництва та обслуговування жилого будинку, господар-ських будівель і споруд, технічну документацію з інвентаризації земельної ділянки громадян Ліпича Івана Оксентійовича, Шуби Наталії Іванівни, керуючись статтями 12, 81, 86-88, 90-91, 93, 96, 116, 118, 121, 123-126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            1. Передати громадянам Ліпичу Івану Оксентійовичу (частка 41/50), Шубі Наталії Іванівні (частка 9/50) безоплатно у спільну часткову власність земельну ділянку на вул. Грабовського, 7б площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, згідно з додатком.

         2. Надати громадянам Ліпичу Івану Оксентійовичу, Шубі Наталії Іванівні в користування на умовах оренди строком на 5 років земельну ділянку на вул. Грабовського, 7б площею 0,0409 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, згідно з додатком.

         3. Укласти з громадянами Ліпичем Іваном Оксентійовичем, Шубою Наталею  Іванівною  договір  оренди  земельної  ділянки  на  вул. Грабовського, 7б на вказаних в даному рішенні умовах, а також оформити інші документи, необхідні для вчинення цієї угоди.

         4. Зобов’язати громадян Ліпича Івана Оксентійовича, Шубу Наталію Іванівну:

         4.1. В місячний термін укласти з міською радою договір оренди землі.

         4.2. Зареєструвати земельні ділянки та права на них в управлінні Держкомзему у місті Луцьку Волинської області.

         4.3.  Виконувати   обов’язки   власників  і  землекористувачів  земельних 

ділянок  відповідно до вимог статей 91, 96 Земельного кодексу України.

         4.4. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж міських інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

         5. У разі неукладення договору оренди земельної ділянки впродовж шести календарних місяців з моменту прийняття даного рішення п.2, п.3 і п.4.1 цього рішення втрачають чинність.

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру (Никитюк В.С.)

 

 

Міський голова                                                                            Микола Романюк

 

 

Шабала 720358