1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 08.09.2011 №13/109 м. Луцьк

Про передачу громадянам Міцах О.З., Грушковській О.В. безоплатно у спільну часткову власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення садівництва на вул. Вишківській, 36

         Розглянувши клопотання громадян Міцах Оксани Зотиківни, Груш-ковської Олени Володимирівни щодо передачі безоплатно у спільну часткову власність та надання на умовах оренди земельних ділянок на вул. Виш-ківській, 36 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господар-ських будівель і споруд та для ведення садівництва, технічну документацію з інвентаризації земельної ділянки громадян Міцах Оксани Зотиківни, Груш-ковської Олени Володимирівни, керуючись статтями 12, 81, 86-88, 90, 91, 93, 96, 116, 118, 121, 123-126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

          1. Передати громадянам Міцах Оксані Зотиківні (частка 35/50), Груш-ковській Олені Володимирівні (частка 15/50) безоплатно у спільну часткову власність земельні ділянки на вул. Вишківській, 36 площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,0255 га для ведення садівництва, згідно з додатком.

          2. Надати громадянам Міцах Оксані Зотиківні, Грушковській Олені Володимирівні в користування на умовах оренди строком на 5 років земельну   ділянку   на  вул.  Вишківській,  36   площею   0,0073  га   в   межах    

«червоних ліній» для обслуговування жилого будинку та господарських будівель і споруд, згідно з додатком.

         3. Укласти з громадянами Міцах Оксаною Зотиківною, Грушковською Оленою Володимирівною договір оренди земельних ділянок на  вул. Вишківській, 36 на вказаних в даному рішенні умовах, а також оформити інші документи, необхідні для вчинення цієї угоди.

         4. Зобов’язати громадян Міцах Оксану Зотиківну, Грушковську Олену Володимирівну:

         4.1. В місячний термін укласти з міською радою договір оренди землі.

         4.2. Зареєструвати земельні ділянки та права на них в управлінні Держкомзему у місті Луцьку Волинської області.

         4.3.  Виконувати  обов’язки  власників  земельних  ділянок  і землекорис-

тувачів відповідно до вимог статей 91, 96 Земельного кодексу України.

         4.4. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж міських інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

         5. У разі неукладення договору оренди земельної ділянки впродовж шести календарних місяців з моменту прийняття даного рішення п.3, п.4 і п.5.1 цього рішення втрачають чинність.

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру (Никитюк В.С.)

 

 

Міський голова                                                                            Микола Романюк