1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 06.12.2011 №16/48 м. Луцьк

Про передачу громадянам Пастерук Н.А., Бондару В.А. безоплатно у спільну часткову власність та надання на умовах оренди земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Робітничій, 4

         Розглянувши клопотання громадян Пастерук Надії Антонівни, Бондара Василя Антоновича щодо передачі безоплатно у спільну часткову власність та надання на умовах оренди земельних ділянок на вул. Робітничій, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, технічну документацію з інвентаризації земельної ділянки громадян Пастерук Надії Антонівни, Бондара Василя Антоновича, керуючись статтями 12, 81, 86-88, 90, 91, 93, 96, 116, 118, 121, 123-126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            1. Передати громадянам Пастерук Надії Антонівні (частка 1/2), Бондару Василю Антоновичу (частка 1/2) безоплатно у спільну часткову власність земельну ділянку на вул. Робітничій, 4 площею 0,0943 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, згідно з додатком.

          2. Надати громадянам Пастерук Надії Антонівні, Бондару Василю Антоновичу в користування на умовах оренди строком на 5 років земельну ділянку на вул. Робітничій, 4 площею 0,0039 га в межах «червоних ліній» для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, згідно з додатком.

         3. Укласти з громадянами Пастерук Надією Антонівною, Бондарем Василем Антоновичем договір оренди земельних ділянок на вул. Робітничій, 4 на вказаних в даному рішенні умовах, а також оформити інші документи, необхідні для вчинення цієї угоди.

         4. Зобов’язати громадян Пастерук Надію Антонівну, Бондара Василя Антоновича:

         4.1. В місячний термін укласти з міською радою договір оренди землі.

         4.2. Зареєструвати земельні ділянки та права на них в управлінні Держкомзему у місті Луцьку Волинської області.

         4.3.  Виконувати  обов’язки  власників  земельної  ділянки  і землекорис-

тувачів відповідно до вимог статей 91, 96 Земельного кодексу України.

         4.4. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж міських інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

         5. У разі неукладення договору оренди земельної ділянки впродовж шести календарних місяців з моменту прийняття даного рішення п.2, п.3 і п.4.1 цього рішення втрачають чинність.

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру (Никитюк В.С.)

 

 

Міський голова                                                                            Микола Романюк