1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 06.12.2011 №16/50 м. Луцьк

Про передачу громадянам Ваплярук С.П., Ваплярук Ю.П. безоплатно у спільну часткову власність та надання на умовах оренди земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Тарасова, 49

         Розглянувши клопотання громадян Ваплярук Світлани Петрівни, Ваплярука Юрія Петровича щодо передачі безоплатно у спільну часткову власність та надання в користування на умовах оренди земельних ділянок на вул. Тарасова, 49 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, технічну документацію з інвентаризації земельної ділянки громадян Ваплярук Світлани Петрівни, Ваплярука Юрія Петровича, керуючись статтями 12, 81, 86-88, 90, 91, 93, 96, 116, 118, 121, 123-126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            1. Передати громадянам Ваплярук Світлані Петрівні (частка 1/2), Вапляруку Юрію Петровичу (частка 1/2) безоплатно у спільну часткову власність земельну ділянку на вул. Тарасова, 49 площею 0,0817 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, згідно з додатком.

          2. Надати громадянам Ваплярук Світлані Петрівні, Вапляруку Юрію Петровичу в користування на умовах оренди строком на 5 років земельну ділянку на вул. Тарасова, 49 площею 0,0019 га в межах «червоних ліній» для обслуговування жилого будинку та господарських будівель і споруд, згідно з додатком.

         3. Укласти з громадянами Ваплярук Світланою Петрівною, Вапляруком Юрієм Петровичем договір оренди земельних ділянок на вул. Тарасова, 49 на вказаних в даному рішенні умовах, а також оформити інші документи, необхідні для вчинення цієї угоди.

         4. Зобов’язати громадян Ваплярук Світлану Петрівну, Ваплярука Юрія Петровича:

         4.1. В місячний термін укласти з міською радою договір оренди землі.

         4.2. Зареєструвати земельні ділянки та права на них в управлінні Держкомзему у місті Луцьку Волинської області.

         4.3.  Виконувати   обов’язки   власників   і  землекористувачів  земельної

ділянки відповідно до вимог статей 91, 96 Земельного кодексу України.

         4.4. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж міських інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

         5. У разі неукладення договору оренди земельної ділянки впродовж шести календарних місяців з моменту прийняття даного рішення п.2, п.3 і п.4.1 цього рішення втрачають чинність.

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру (Никитюк В.С.)

 

 

Міський голова                                                                            Микола Романюк