1. Головна
  2. Документи
  3. Розпорядження міського голови з питань основної діяльності
Чинний зі змінами
Розпорядження від 20.05.2011 №232 м. Луцьк

Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації

На  виконання Закону України  «Про доступ до публічної  інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської ради та її виконавчих органів, реалізації конституційного права фізичних та юридичних осіб на доступ до публічної інформації Луцької міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста:

 

1. Визначити відділ звернень громадян виконавчим органом міської ради, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації.

2. Затвердити Порядок організації та забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчих органах Луцької міської ради  згідно з додатком 1.

3. Затвердити розрахунок вартості копіювання та друку документів, що надаються на запит про отримання публічної інформації, згідно з додатком 2.

4. Відділу звернень громадян міської ради (Карпяк Л.В.):

4.1. Організувати належну роботу відділу з метою забезпечення доступу осіб  до публічної інформації.

4.2. Розробити формуляри запитів про отримання публічної інформації.

4.3. Розробити зміни до посадових інструкцій працівників, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації, та подати на затвердження міському голові у встановленому порядку.

4.4. Забезпечити єдину реєстрацію запитів про отримання публічної інформації, здійснювати моніторинг розгляду запитів та щокварталу, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подавати інформацію про розгляд запитів на отримання публічної інформації заступнику міського голови, керуючому справами виконкому.

5. Керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, що належать до міської комунальної власності:

5.1. Забезпечити виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Порядку організації та забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчих органах Луцької міської ради.

5.2. Призначити у встановленому порядку особу, відповідальну за організацію доступу до публічної інформації.

6. Загальному відділу (Бортнік Н.С.) розробити та подати на затвердження у встановленому порядку зміни до Номенклатури справ та Інструкції з діловодства, передбачивши роботу з документами, що  містять публічну інформацію.

7. Відділу кадрової роботи та нагород міської ради (Гудима В.М.):

7.1.Внести у встановленому порядку на розгляд міської ради проект рішення щодо збільшення штатної чисельності відділу звернень громадян.

7.2. Провести внутрішнє навчання для керівників виконавчих органів міської ради та посадових осіб, відповідальних за доступ до публічної інформації,  щодо Порядку організації та забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчих органах Луцької міської ради.

8. Відділу програмно-комп’ютерного забезпечення міської ради (Осокін Д.А.):

8.1. Створити електронний реєстр документів, що містять публічну інформацію, та забезпечити доступ до реєстру.

8.2. Створити на офіційному сайті міської ради розділ «Публічна інформація», розробити порядок наповнення розділу, форму електронного запиту про отримання публічної інформації, інструкцію щодо її заповнення.

9. Управлінню фінансів та бюджету міської ради (Єлова Л.А.) внести на розгляд міської ради проект змін до бюджету міста на 2011 рік, передбачивши видатки на забезпечення доступу осіб до публічної інформації.

10. Господарсько-технічному відділу міської ради (Давидов І.В.) забезпечити відповідальних осіб з питань запитів про публічну  інформацію відділу звернень громадян необхідною оргтехнікою та канцелярським приладдям.

11. Відділу інформаційної роботи міської ради (Балюк З.В.) забезпечити організацію оприлюднення публічної інформації на офіційному сайті міської ради та у засобах масової інформації.

12. Комунальному підприємству «Газета» Луцький замок»  (Трофимчук В.І.) забезпечити  розміщення у газеті офіційних документів, які містять публічну інформацію.

13. Розпорядження є публічною інформацією.

14. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови, керуючого справами виконкому Вербича Ю.Г.

 

 

Міський голова                                                                       Микола Романюк

 

Закрижевська 777 949

Додатки: