1. Головна
  2. Документи
  3. Розпорядження міського голови з питань основної діяльності
Чинний
Розпорядження від 17.05.2012 м. Луцьк

Про поновлення договору оренди землі ПФ «ТЕРРА ІНТЕРНЕЙШНЛ» для бу-

Розглянувши клопотання приватної фірми «ТЕРРА ІНТЕРНЕЙШНЛ» щодо поновлення договору оренди землі зареєстрованого в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 16.03.2007 за № 040707700058, інформацію Луцької об’єднаної державної податкової інспекції щодо відсутності заборгованості по орендній платі за дану земельну ділянку, керуючись статтями 12, 124-126 Земельного кодексу України,  ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», пунктами 8, 29 договору оренди землі, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Продовжити приватній фірмі «ТЕРРА ІНТЕРНЕЙШНЛ» термін оренди земельної ділянки на вул. Заводській, 3 площею 0,3162 га строком на 5 років для будівництва та обслуговування виробничої бази автотранспортного підприємства, згідно з додатком.

2. Поновити приватній фірмі «ТЕРРА ІНТЕРНЕЙШНЛ» договір оренди землі, зареєстрований в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 16.03.2007 за № 040707700058, шляхом укладення додаткової угоди до договору оренди землі, на вказаних в даному рішенні умовах, а також оформити інші документи, необхідні для вчинення цієї угоди.

3. Зобов’язати приватну фірму «ТЕРРА ІНТЕРНЕЙШНЛ»:

3.1. В місячний термін укласти з міською радою додаткову угоду до договору оренди землі.

3.2. Зареєструвати додаткову угоду до договору оренди землі в управлінні Держкомзему у м. Луцьку Волинської області.

3.3.   Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

3.4. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж міських інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

4. У разі неукладення додаткової угоди до договору оренди землі впродовж шести календарних місяців з моменту прийняття даного рішення, воно втрачає чинність, а договір оренди землі вважається припиненим у зв’язку з закінченням строку, на який його було укладено.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру (Никитюк В.С.).

 

 

Міський голова                                                                                Микола Романюк

 

 

Додатки: