1. Головна
  2. Документи
  3. Наказ
Чинний
Наказ від 07.06.2021 №1/21-1 м. Луцьк

Про призначення відповідальних за підготовку, передачу, актуальність, достовірність та оновлення інформації

Відповідно до ст. 42, п. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації» зі змінами, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №409 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відкритих даних» та розпорядження міського голови від 11.07.2019 № 294 «Про відкриті дані Луцької міської ради» 

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальних осіб:
1.1. Головного спеціаліста відділу з енергозбереження департаменту економічної політики ГРЕБЕНЮК О.К. відповідальною за оприлюднення даних про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами), організаціями (щомісячно).
1.2. Головного спеціаліста відділу економічного розвитку департаменту економічної політики ГВОЗДЕЦЬКУ В.М. відповідальною за оприлюднення:
- переліку цільових місцевих програм, змін до цільових місцевих програм та звітів про виконання цільових місцевих програм у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в мережі Інтернет (щокварталу).
- річних зведених основних фінансових показників виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки (щороку);
- звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств (щокварталу);
- реєстру боргових зобов’язань  суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади (як суб’єктів господарювання перед третіми особами, так і третіх осіб перед суб’єктами господарювання) (кожного півріччя).
- нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті розпорядником інформації, проєкти нормативно-правових актів, інформація визначена законодавством про засади регуляторної політики (щокварталу);
- переліків регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення (щокварталу);
- плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проєктів, цілей їх прийняття, строків підготовки проєктів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проєктів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення (у разі внесення змін).
- перелік суб’єктів господарювання комунальної форми власності (щокварталу)
1.3. Головного спеціаліста відділу інвестиційної політики ЛЕБІДЬ Р.О. відповідальною за оприлюднення:
- інформації про інвестиційні договори, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті (кожного півріччя);
- даних громадського бюджету, бюджету участі, у тому числі про проєкти, результати голосування, реалізацію підтриманих проєктів (щороку);
- адміністративних даних, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону (щокварталу).
1.4. Головного спеціаліста відділу тарифної політики ВИХОР О.О. відповідальною за оприлюднення даних про тарифи на комунальні та транспортні послуги (щомісяця).
2. Наказ департаменту економічної політики №1/21-1 від 02.03.2020  вважати таким, що втратив чинність.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Директор департаменту                                                                   Борис СМАЛЬ


Ілона Федорчук  726 455