1. Головна
  2. Документи
  3. Розпорядження міського голови з питань основної діяльності
Чинний
Розпорядження від 19.01.2012 №61-рб м. Луцьк

Про відзначення Стельмащук Н.О, Бєлікової Н.О., Дем’янюка О.Й.

1. За багаторічну сумлінну працю у виконавчих органах Луцької міської ради, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, а також з нагоди 40-річчя від дня народження оголосити Подяку міського голови Стельмащук Нелі Олександрівні, головному спеціалісту відділу доходів бюджету управління фінансів та бюджету Луцької міської ради.

           Підстава: лист управління фінансів та бюджету Луцької міської ради від  16.01.2012 № 38.

  2.  За  багаторічну сумлінну  працю,  значний  особистий  внесок  у розвиток вищої школи, плідну педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих кадрів, а також з нагоди 12-ої річниці від дня заснування Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» оголосити Подяку міського голови:

 -  Бєліковій  Наталії   Олександрівні,   кандидату   біологічних  наук, доценту, декану факультету соціально-рекреаційних технологій та реабілітації, професору кафедри фізичної реабілітації Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»;

 - Дем’янюку Олександру Йосиповичу, кандидату історичних наук, доценту, професору кафедри гуманітарних дисциплін Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».

       Підстава: лист Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» від  13.01.2012 № 2/1.

  3.  Відділу обліку та звітності (Горай С.Г.) провести  виплату грошової винагороди Стельмащук Нелі Олександрівні, Бєліковій Наталії Олександрівні, Дем’янюку Олександру Йосиповичу - 100,00 (сто) гривень кожному.

 4. Господарсько-технічному    відділу    Луцької   міської  ради  (Давидов І.В.) придбати квіти для привітання.

         5. Затвердити кошторис витрат на заходи щодо відзначення Стельмащук Нелі Олександрівни, Бєлікової Наталії Олександрівни, Дем’янюка Олександра Йосиповича (додається).
Міський голова                                                                      Микола Романюк

Сорока 777906       

Додатки: