1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 30.01.2019 №52/1 м. Луцьк

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 51/2 «Про бюджет міста Луцька на 2019 рік»

Відповідно до підпункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 78 Бюджетного кодексу України, міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018 № 51/2 ”Про бюджет міста Луцька на 2019 рік”:
1.1. У пункті 1:
а) в абзаці другому цифри „2 601 515 290”, „2 513 207 990” замінити відповідно цифрами „2 605 341 140”, „2 517 033 840”.
б) в абзаці третьому цифри „2 714 211 290”, „2 285 085 990”, „429 125 300” замінити відповідно цифрами „2 718 037 140”, „2 287 457 305”, „430 579 835”.  
в) в абзаці шостому цифру „228 122 000” замінити цифрою „229 576 535”.
г) в абзаці сьомому цифру „340 822 000” замінити цифрою „342 276 535”.
д) в абзаці дев'ятому цифру „12 400 000” замінити цифрою „12 008 585”.

2. Внести зміни до додатків 1,2,3,4,5,6,7 рішення міської ради „Про бюджет міста Луцька на 2019 рік” відповідно до додатків 1,2,3,4,5,6,7 до цього рішення.
3. У пункті 5  цифру „443 808 895” замінити цифрою  „442 681 147”.

4. Департаменту фінансів та бюджету /Єлова Л.А./ врахувати  прийняті зміни до бюджету міста /по доходах, видатках за головними розпорядниками коштів бюджету міста та бюджетними програмами /. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів.


Секретар міської ради                                                  Григорій ПУСТОВІТ