1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 19.12.2019 №67/1 м. Луцьк

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 51/2 „Про бюджет міста Луцька на 2019 рік” з врахуванням змін, внесених рішенням від 30.01.2019 № 52/1, від 27.02.2019 № 53/58, від 27.03.2019 № 55/47, від 24.04.2019 № 56/53, від 29.05.2019 № 57/62, від 26.06.2019 № 58/47, від 18.07.2019 № 59/4, від 21.08.2019 № 60/2, від 28.08.2019 № 61/69, від 25.09.2019 № 63/58, від 30.10.2019 № 65/42, від 27.11.2019 № 66/60

Відповідно до підпункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 78 Бюджетного кодексу України, міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018 № 51/2 ”Про бюджет міста Луцька на 2019 рік”:
1.1. У пункті 1:
а) в абзаці другому цифри „2 601 515 290”, „2 513 207 990”, „88 307 300” замінити відповідно цифрами „2 601 892 247,53”, „2 507 907 637,53”, „93 984 610”.
б) в абзаці третьому цифри „2 714 211 290”, „2 285 085 990”, „429 125 300” замінити відповідно цифрами „2 744 769 966,99”, „2 304 879 106,99”, „439 890 860”.  
в) в абзаці шостому цифру „228 122 000” замінити цифрою „203 028 530,54”.
г) в абзаці сьомому цифру „340 822 000” замінити цифрою „345 910 250”.
д) в абзаці дев'ятому цифру „12 400 000” замінити цифрою „304 099”

2. Внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення міської ради „Про бюджет міста Луцька на 2019 рік” відповідно до додатків 1,2,3,4,5,6 до цього рішення.

3. У пункті 5  цифру „443 808 895” замінити цифрою  „562 036 257”.

4. Департаменту фінансів та бюджету /Єлова Л.А./ врахувати  прийняті зміни до бюджету міста /по доходах, видатках за головними розпорядниками коштів бюджету міста та бюджетними програмами /. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів.

Секретар міської ради                                                  Григорій ПУСТОВІТ

Єлова 720 614