1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 31.01.2018 №37/27 м. Луцьк

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 36/2 «Про бюджет міста Луцька на 2018 рік»

Відповідно до підпункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 78 Бюджетного кодексу України, міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до рішення міської ради від 22.12.2017 № 36/2 ”Про бюджет міста Луцька на 2018 рік”:
1.1. У пункті 1:
а) в абзаці третьому цифри „2328477,22”, „165311,445” замінити відповідно цифрами „2319947,22”, „173841,445”.  
б) абзац шостий викласти в такій редакції:
    „профіцит загального фонду бюджету міста у сумі 92954,5 тис.грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 92954,5 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення”. 
в) абзац сьомий викласти в такій редакції:
    „дефіцит спеціального фонду бюджету міста у сумі 97389,5 тис.грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 92954,5 тис.грн., одержання зовнішнього запозичення НЕФКО в сумі 7000,0 тис.грн. та  погашення зовнішнього запозичення в сумі 2565,0 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення.
2. Внести зміни до додатків 1,2,3,6,7 до рішення міської ради „Про бюджет міста Луцька на 2018 рік” відповідно до додатків 1,2,3,4,5 до цього рішення.

3. У пункті 6  цифру „8550,0” замінити цифрою  „7800,0”.

4. У пункті 8  цифру „281567,9” замінити цифрою  „287323,4 ”.

5. Департаменту фінансів та бюджету /Єлова Л.А./ врахувати  прийняті зміни до бюджету міста /по доходах, видатках за головними розпорядниками коштів бюджету міста та бюджетними програмами /. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів.


Секретар міської ради                                                            Григорій  Пустовіт