1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 28.03.2018 №39/5 м. Луцьк

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 36/2 „Про бюджет міста Луцька на 2018 рік” з врахуванням змін, внесених рішеннями

Відповідно до підпункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 78 Бюджетного кодексу України, міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до рішення міської ради від 22.12.2017 № 36/2 ”Про бюджет міста Луцька на 2018 рік”:
1.1. У пункті 1:
а) в абзаці третьому цифри „2493788,665”, „2328477,22”, „165311,445” замінити відповідно цифрами „2539003,655”, „2331990,360”, „207013,295”.  
б) абзац шостий викласти в такій редакції:
„профіцит загального фонду бюджету міста у сумі 82188,16 тис.грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 120891,369 тис.грн.,                    за рахунок зміни залишків коштів бюджету міста на суму 38703,209 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення”.
в) абзац сьомий викласти в такій редакції:
„дефіцит спеціального фонду бюджету міста у сумі 130561,35 тис.грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму             120891,369 тис.грн., за рахунок зміни залишків коштів бюджету міста на суму 4919,981 тис.грн., одержання зовнішнього запозичення НЕФКО в сумі 7000,0 тис.грн. та  погашення зовнішнього запозичення в сумі              2250,0 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення”.

2. Внести зміни до додатків 2,3,5,6,7 рішення міської ради „Про бюджет міста Луцька на 2018 рік” відповідно до додатків 1,2,3,4,5 до цього рішення.

3. У пункті 6  цифру „8550,0” замінити цифрою  „6487,728 ”.  

4. У пункті 8  цифру „281567,9” замінити цифрою  „307113,973 ”.

5. Департаменту фінансів та бюджету /Єлова Л.А./ врахувати  прийняті зміни до бюджету міста /по доходах, видатках за головними розпорядниками коштів бюджету міста та бюджетними програмами /. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів.


Секретар міської ради                                                             Григорій Пустовіт