1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 22.07.2020 №88/1 м. Луцьк

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 „ Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік” з врахуванням змін, внесених рішенням від 29.01.2020 № 69/86, від 26.02.2020 № 70/2, від 16.03.2020 № 72/1, від 19.03.2020 № 73/1, від 08.04.2020 № 75/2, від 30.04.2020 № 76/3, від 06.05.2020 № 77/2, від 15.05.2020 № 79/1, від 05.06.2020 № 81/1, від 12.06.2020 № 82/1, від 17.06.2020 № 83/2, від 24.06.2020 № 84/1, від 10.07.2020 № 86/1

Відповідно до підпункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 78 Бюджетного кодексу України, міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 ”Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік”:
1.1. У пункті 1:
а) в абзаці другому цифри „2 186 826 210”, „2 109 880 610”,   замінити відповідно цифрами „2 277 517 658”, „2 143 360 808”.
б) в абзаці третьому цифри „2 441 012 210”, „1 769 245 460”, „671 766 750” замінити відповідно цифрами „2 538 916 741,1”, „1 861 754 193,1”, „677 162 548”.
в) в абзаці шостому цифру „340 635 150” замінити цифрою „281 606 614,9”.
г) в абзаці сьомому цифру „594 825 150” замінити цифрою „543 009 698”.
д) в абзаці дев'ятому цифру „11 900 000” замінити цифрою „16 650 190”.

2. Внести зміни до додатків 1,2,3,4,5,6,7 рішення міської ради ”Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік” відповідно до додатків 1,2,3,4,5,6,7 до цього рішення.

3. У пункті 5  цифру „598 189 100” замінити цифрою „584 404 424”.

4. Департаменту фінансів та бюджету /Єлова Л.А./ врахувати  прийняті зміни до бюджету міста /по доходах, видатках за головними розпорядниками коштів бюджету міста та бюджетними програмами /. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів.

Секретар міської ради                                                  Григорій ПУСТОВІТ


Єлова 720 614