1. Головна
  2. Документи
  3. Проєкти рішень виконавчого комітету
Чинний, регуляторний акт
Проєкти рішень виконавчого комітету від 03.11.2021 м. Луцьк

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 07.04.2021 №260-1 “Про затвердження форми Договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом Луцької міської територіальної громади на приміських автобусних маршрутах, умови якого є обов’язковими до виконання

Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільний транспорт”, постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 “Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”, у зв’язку із утворенням Луцької міської  територіальної громади, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 07.04.2021 №260-1 “Про затвердження форми Договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом Луцької міської територіальної громади на приміських автобусних маршрутах, умови якого є обов’язковими до виконання”:
1.1. Викласти в новій редакції пункти договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом:
- «2.2.1. Зобов’язується виконувати та забезпечувати виконання умов конкурсу та зобов’язань, викладених у відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту, рішень Луцької міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, протокольних доручень, доручень та наказів структурного підрозділу міської ради на який покладено обов’язки з організації роботи щодо задоволення потреб населення Луцької міської територіальної громади послугами транспорту, вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо перевезень пасажирів, забезпечення безпеки руху та охорони праці»;
- «2.2.5. Під час роботи на маршруті виконує розпорядження контролерів та працівників структурного підрозділу міської ради на який покладено обов’язки з організації роботи щодо задоволення потреб населення Луцької міської територіальної громади послугами транспорту»;
- «2.2.16. Інформує організатора перевезень за 15 робочих днів про намір зміни вартість проїзду на маршруті з одночасним поданням розрахунку тарифу відповідно до Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту. У разі згоди сторін надає паспорт маршруту Організатору перевезень для внесення змін. Після внесення змін у паспорт маршруту надає його оператору АСООП для внесення відповідних змін у роботу системи»
- «3.3 Договір може бути розірваний з ініціативи Організатора в односторонньому порядку у випадках: виявлення фактів подання Перевізником на конкурс неправдивої інформації; якщо Перевізник неодноразово порушив (більше трьох разів протягом терміну дії договору) умови Договору, про що складено відповідні документи; невиконання пунктів 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.8, 2.2.13; використання найманої праці без оформлення трудових договорів; у разі визнання Перевізника банкрутом; у разі самостійної зміни тарифів Перевізником без узгодження із Організатором; у разі невиконання інвестиційного плану-зобов'язання  з  оновлення рухомого складу».
2. Доручити управлінню інформаційної роботи довести рішення до відома мешканців через засоби масової інформації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.


Міський голова                                                                     Ігор ПОЛІЩУК


Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому                                           Юрій ВЕРБИЧ


Главічка 777 986