1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 28.09.2011 №14/1 м. Луцьк

Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2010 №3/7 „Про бюджет міста на 2011 рік” з врахуванням змін, внесеними рішеннями

Відповідно   до підпункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та  статті  78 Бюджетного кодексу України, міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Внести до  рішення міської ради від 30.12.2010 ”Про бюджет міста на 2011 рік”  такі зміни:

           1.1.У пункті 1:

           а/  в   абзаці  першому  цифру  “592690,962”  замінити   цифрою

“646325,563”;               

          б/ в абзаці другому   цифри “558376,342”, „34314,62”, ”15300,0” замінити  відповідно цифрами “567475,443”, ”78850,12”, ”15300,0”.

         1.2.У пункті 2 цифри “582682,962”, “551647,542”, „31035,42” замінити відповідно цифрами “642983,483”, “559117,236 ”, „83866,247”.

 

2.Внести зміни до додатків 1,2,3,6,7,8 вищевказаного рішення.

 

3. Пункт 3 рішення викласти в такій редакції:

„Установити профіцит загального фонду бюджету міста у сумі 8358,207    тис.грн., в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 11208,207 тис.грн. та за рахунок зміни залишків коштів бюджету міста на суму 2850,0 тис.грн.”

 

4. Пункт 4 рішення викласти в такій редакції:

 „Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міста у сумі 5024,127 тис.грн., в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду  до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 11208,207 тис.грн., за рахунок зміни залишків коштів бюджету міста на суму 3815,92 тис.грн. та погашення облігацій внутрішньої місцевої позики, отриманої Луцькою міською радою у 2008 році на суму 10000,0 тис.грн.”

 

5. У пункті 9 цифру „1000,0” замінити цифрою „ 372,675”.

 

6.Управлінню фінансів та бюджету /Єлова Л.А./  врахувати прийняті зміни до бюджету міста  /по  доходах, видатках за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування, по головних  розпорядниках коштів/.  

 

 7.Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів. 

 

Міський голова                                                                                                             Микола Романюк

 

 

 

 

 

Додатки: