1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 25.04.2012 №23/25 м. Луцьк

Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2011 №18/37 „Про бюджет міста на 2012 рік”, з врахуванням змін, внесеними рішенням від 25.01.2012 № 20/29, від 29.02.2012 № 21/25, від 28.03.2012 № 22/40

Відповідно   до підпункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та  статті  78 Бюджетного кодексу України, міська  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Внести до  рішення міської ради від 30.12.11 №18/37 ”Про бюджет міста на 2012 рік”  такі зміни:

           1.1.У пункті 1:

           а/  в   абзаці  першому  цифри  “748349,697”, „233607,605”, „214337,605”  замінити   цифрами “750195,82”, „388317,07”, „369047,07”.             

          б/ в абзаці другому   цифру “681306,247” замінити  цифрою “683152,37”.

           1.2.У пункті 2:

                а/ цифри “728341,697”, “668923,347”, „59418,35” замінити відповідно цифрами “738438,821”, “672709,471 ”, „65729,35”.

         б/ слова „та головними розпорядниками коштів (додаток 3)” словами „головними розпорядниками коштів (додаток 3) та за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток  3-1)”.

         2. Пункт 3 рішення викласти в такій редакції:

„Установити профіцит загального фонду бюджету міста у сумі 10442,899 тис.грн., в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 3504,119 тис.грн., за рахунок зміни залишків коштів бюджету міста на суму 1671,22 тис.грн. та погашення зобов’язань за неповерненими середньостроковими позиками минулих років на суму 8610,0 тис.грн.”

3. Пункт 4 рішення викласти в такій редакції:

 „Установити профіцит спеціального фонду бюджету міста у сумі 1306,1 тис.грн., в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду  до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 3504,119 тис.грн., за рахунок зміни залишків коштів бюджету міста на суму 5189,781 тис.грн. та погашення облігацій внутрішньої місцевої позики, отриманої Луцькою міською радою у 2008 році на суму 10000,0 тис.грн.”

5. У пункті 9 цифру „1000,0” замінити цифрою „489,013”.

6. Пункт 11 доповнити словами „в сумі 69397,819 тис.грн.”

7.Внести зміни до додатків 1,2,3,6,7,8 до рішення міської ради „Про бюджет міста на 2012 рік” відповідно до додатків 1,2,3,4,5,6 до цього рішення.

         8.Управлінню фінансів та бюджету /Єлова Л.А./  врахувати прийняті зміни до бюджету міста  /по  доходах, видатках за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування, по головних  розпорядниках коштів/.  

         9. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Микола Романюк

Додатки: