1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 28.09.2011 №14/11 м. Луцьк

Про внесення змін та доповнень до додатку № 1 рішення міської ради від 03.09.2008№ 30/14 « Про затвердження статутів комунальних підприємств лікувально-профілактичних закладів у новій редакції»

У зв'язку зі зміною ліцензійних умов провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувальних цілях, впровадження наркологічної та психіатричної практики, відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни і доповнення до пункту 2.2 розділу II «Мета та види діяльності» Статуту коммунального закладу «Луцька міська поліклініка №1» та викласти його в новій редакції:

« 2.2 . Види діяльності Закладу:

-         медична практика;

-         надання первинної лікувально-профілактичної допомоги хворим в умовах закладу та вдома;

-         надання спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги;

-         проведення комплексу профілактичних заходів з попередження захворювань, травм та отруєнь, зниження захворюваності, інвалідності і смертності серед прикріпленого населення;

-         раннє виявлення захворювань, своєчасне амбулаторне обстеження та лікування хворих, за наявності показань, забезпечення направлення хворих на консультування та госпіталізацію в інші лікувально-профілактичні заклади;

-         надання лікувально-діагностичної допомоги хворим в умовах денного стаціонару;

-         дотримання наступності в роботі з іншими лікувально-профілактичними закладами щодо обстеження та лікування хворих;

-         забезпечення роботи виїзних бригад фахівців з числа лікарів закладу;

-         експертиза тимчасової втрати працездатності і видача документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність;

-         направлення у встановленому порядку осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертну комісію;

-         проведення профілактичних щеплень, повідомлення у встановленому порядку санітарно-епідеміологічної станції про інфекційне, паразитарне та професійне захворювання, отруєння населення, виявлення порушень санітарно-гігієнічних вимог та ін.;

-         проведення санітарно-протиепідемічних заходів на прикріпленій території;

-         навчання пацієнтів методам зміцнення здоров'я, профілактики захворювань, покращення репродуктивного здоров'я та навчання методам планування сім'ї;

-         надання санітарно-освітніх послуг та навчання населення елементам первинної невідкладної медичної допомоги;

-         гігієнічне виховання дітей та підлітків;

-         впровадження в практику сучасних методів і засобів профілактики,діагностики, лікування   та      реабілітації хворих, передового досвіду роботи амбулаторно-поліклінічних закладів;

-         подання пропозицій в управління охорони здоров'я щодо покращення медичного забезпечення населення району обслуговування;

-         аналіз стану здоров'я прикріпленого до закладу населення та розробка планів оздоровчих заходів;

-         медицина невідкладних станів

-         надання послуг з водолікування і сауни;

-         залучення позабюджетних коштів;

-         надання дерматовенерологічної допомоги;

-         надання стоматологічної медичної допомоги;

-         проведення попередніх, періодичних та  профілактичних оглядів населення в повному об’ємі з видачею відповідних документів;

-         здійснення господарської і фінансової діяльності в межах, передбачених законодавством України, даним Статутом;

-         надання платних медичних послуг та послуг від господарської діяльності;

-         соціальний розвиток колективу, формування матеріальної бази, забезпечення умов для здійснення висококваліфікованої праці, повноцінного відпочинку та соціальної справедливості;

-         надання в оренду тимчасово-вільних приміщень;

-         провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (придбання, перевезення, зберігання, відпуск, використання, знищення) на підставі спеціального дозволу».

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови С.Є. Кравчука та постійну комісію міської ради питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства           (Кравчук Г.І.)

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                           Микола Романюк