1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 20.07.2011 №12/2 м. Луцьк

Про внесення змін та доповнень до додатку № 2 рішення міської ради від 03.09.2008№ 30/14 « Про затвердження статутів комунальних підприємств лікувально-профілактичних закладів у новій редакції»

      У зв’язку із зміною ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувальних цілях, впровадження наркологічної та психіатричної практики, відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

     1.   Внести зміни і доповнення до 2.2 пункту розділу II «Мета та види діяльності»Статуту коммунального закладу «Луцька міська поліклініка №2 »та викласти його в новій редакції:

   « 2.2 .     Види діяльності Закладу:

-         медична практика;

-         надання первинної лікувально-профілактичної допомоги хворих в умовах закладу та вдома;

-         надання спеціальної лікувально-профілактичної допомоги;

-         проведення комплексу профілактичних заходів з попередження захворювань,травм та отруєнь,зниження захворюваності, інвалідності і смертності серед прикріпленого населення;

-         раннє виявлення захворювань,своєчасне амбулаторне обстеження лікування хворих,за наявності показань,забезпечення направлення хворих на консультування та госпіталізацію в інші лікувально-профілактичні заклади;

 

 

-         надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих для життя станах,нещасних випадках(травми, отруєння і т.д.),за показаннями забезпечення транспортування хворого в інший лікувально-профілактичний заклад для надання спеціалізованої допомоги;

-         дотримання наступності з іншими лікувально-профілактичними закладами щодо обстеження та лікування хворих;

-         забезпечення роботи виїзних бригад фахівців з числа лікарів міських лікувально-профілактичних закладів;

-         своєчасне взяття на облік осіб,які підлягають  диспансеризації та

    забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я, проведення лікувально-оздоровчих заходів;

-         експертиза тимчасової втрати працездатності і видача документів,які засвідчують тимчасову непрацездатність;

-         направлення у встановленому порядку осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертну комісію;

-         проведення профілактичних щеплень,повідомлення у встановленому порядку санітарно-епідеміологічної станції про інфекційне, паразитичне та професійне захворювань отруєння населення, виявлення санітарно-гігієнічних вимог та ін.;

-         проведення санітарно-протиепідемічних заходів на прикріпленій території;

-         навчання пацієнтів методам зміцнення здоров’я профілактики захворювань,покращення репродуктивного здоров’я та навчання методам планування сім’ї;

-         надання  санітарно-освітніх послуг та навчання населення елементам первинної невідкладної медичної допомоги;

-         гігієнічне виховання дітей та підлітків;

-         впровадження в практику сучасних методів і засобів профілактики,діагностики,лікування та реабілітація хворих,передового досвіду роботи амбулаторно-поліклінічних закладів;

-         організаційно-методичне керівництво і контроль за діяльністю прикріплених фельдшерсько-акушерських пунктів;

-         подання пропозицій в управління охорони здоров’я щодо покращення медичного забезпечення населення району обслуговування;

-         аналіз стану здоров’я прикріпленого до Закладу населення та розробка планів оздоровчих заходів;

-         провадження діяльності пов’язаної з обігом наркотичних засобів придбання,перевезення,зберігання,відпуск,знищення,використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів) – на підставі спеціальної –ліцензії;

-         залучення позабюджетних коштів;

-         забезпечення своєчасного та обґрунтованого направлення хворого на стаціонарне лікування в міські та обласні медичні заклади; надання лікувально-діагностичної допомоги хворим в умовах денного стаціонару;

-         здійснення господарської і фінансової діяльності в межах,передбачених законодавством України ,даним Статутом;

-         надання платних медичних послуг та послуг від господарської діяльності;

-         соціальний розвиток колективу,формування матеріальної бази,забезпечення умов для здійснення висококваліфікованої праці повноцінного відпочинку та соціальної справедливості;

-         надання в оренду тимчасово-вільних приміщень;

-         стоматологічна практика;

-         інша діяльність у сфері охорони здоров’я людини.

-         наркологічна практика;

-         психіатрична практика;

-         медицина невідкладних станів».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови С.Є.Кравчука та постійну комісію міської ради  питань соціального захисту,охорони здоров’я, з материнства та дитинства ( Кравчук Г.І.)

 

 

 

Міський голова                                                               Микола Романюк