1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 28.09.2011 №14/12 м. Луцьк

Про внесення змін та доповнень до додатку № 3 рішення міської ради від 03.09.2008 № 30/14 «Про затвердження статутів комунальних лікувально-профілактичних закладів у новій редакції»

У зв’язку зі зміною ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувальних цілях, відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Внести зміни та доповнення до Статуту комунального закладу «Луцька

міська поліклініка №3», затвердженого рішенням міської ради від 03.09.2008 року № 30/14 «Про затвердження статутів комунальних лікувально-профілактичних закладів у новій редакції», виклавши розділ 2 в новій редакції:

 

ІІ. МЕТА  ТА ВИДИ  ДІЯЛЬНОСТІ

     2.1. Заклад функціонує з метою  своєчасного  надання кваліфікованої та   

доступної лікувально-профілактичної допомоги населенню.

     2.2   Види діяльності Закладу:

     - медична практика

     - надання первинної лікувально-профілактичної допомоги хворим ;

-    надання спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги;

-    забезпечення своєчасного та обґрунтованого направлення хворих на
стаціонарне лікування в міські та обласні медичні заклади

-    надання лікувально-діагностичної допомоги хворим в умовах
денного стаціонару;

-    проведення експертизи тимчасової непрацездатності;

-    проведення профілактичних щеплень;

-    надання послуг з водолікування і сауни;

-    залучення позабюджетних коштів;

-    надання санітарно-освітніх послуг та навчання населення
елементам первинної невідкладної медичної допомоги;

-    надання дерматовенерологічної допомоги;

-    надання стоматологічної медичної допомоги;

-    надання медичної допомоги сімейними лікарями (лікарями загальної

практики);

      - проведення профілактичних оглядів населення;

-   здійснення господарської і фінансової діяльності в межах,
передбачених законодавством України, даним Статутом ;

-   надання платних медичних послуг та послуг від господарської
діяльності;

-   соціальний розвиток колективу, формування матеріальної бази,
забезпечення умов для здійснення висококваліфікованої праці,
повноцінного відпочинку та соціальної справедливості;

-   надання в оренду тимчасово-вільних приміщень

-   провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів,

   психотропних речовин і прекурсорів (придбання, перевезення,

   зберігання ,

   використання, знищення) на підставі спеціального дозволу;

-   прийом від населення звернень за невідкладною медичною допомогою

   згідно з затвердженими Правилами виклику;

-   надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам на до госпітальному

   етапі за місцем виклику та безпосередньо при зверненні на пункт  

   невідкладної медичної допомоги закладу.

 

       2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С.Є. Кравчука та постійну комісію міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства (Кравчук Г.І.).

 

 

 

 

Міський голова                                                                        Микола Романюк