1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 25.04.2012 №23/29 м. Луцьк

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30.11.2011 №16/5 “Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17.12.2010 № 2/2 «Про затвердження Регламенту Луцької міської ради VI скликання шляхом викладення в новій редакції»

Відповідно до ст.ст. 26 та 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Внести зміни та доповнення  до рішення міської ради від 30.11.2011№ 16/5 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17.12.2010 №2/2 “Про затвердження Регламенту Луцької міської ради VI скликання шляхом викладення в новій редакції»:

 

         РОЗДІЛ I
                ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

           Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань ради.

           Пункт 3 статті 2 викласти в наступній редакції: «Робота Ради здійснюється виключно українською мовою».

           Пункт 4 виключити.

 Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради.

           Пункт 3 статті 3 викласти в наступній редакції: «Прозорість та відкритість роботи Ради забезпечується через розміщення на офіційному сайті Ради усієї відкритої інформації, зокрема:

         3.1. Інформації про депутатів Ради:        

                - біографічних відомостей та фотографій усіх депутатів Ради;

               - контактних даних депутатів Ради та графіку і місця прийомів виборців;

 

         - партії та виборчі округи, від яких обрані депутати, та їх приналежність до фракцій і груп в Раді;

                  - наданої депутатськими фракціями (групами) Ради та окремими депутатами Ради.

            3.2. Інформації про пленарні засідання сесій Ради:

         - оголошення про дату скликання сесії Ради;

         - проекти порядку денного та проекти усіх рішень, що виносяться на розгляд Ради;

         -  результати реєстрації депутатів перед пленарним засіданням Ради;

         - результати голосування по кожному питанню порядку денного, окрім результатів таємного голосування та голосування в закритому режимі;

         - тексти депутатських запитів, що підтримані Радою, тексти депутатських запитань оголошених на засіданні Ради та тексти звернень підготовлені депутатами в міжсесійний період – за ініціативою депутата Ради;

         - тексти рішень, прийняті Радою;

             3.3. Інформації про роботу постійних і тимчасових контрольних комісій Ради.

           - текст положення про постійні комісії Ради;

         - персональний склад постійних комісій Ради із зазначенням голови, заступника та секретаря комісії і їх контактних телефонів;

         - графік засідань комісій перед кожною сесією Ради;

         - протоколи засідань постійних комісій Ради;

          - звіти про роботу тимчасових контрольних комісій Ради.

 

           Пункт 4 статті 3 викласти в наступній редакції: «Відділ Секретаріату Ради надсилає для публікації у газету «Луцький замок» у тижневий термін після підписання Міським головою визначені Радою рішення міської Ради».

           Пункт 5 статті 3  викласти в наступній редакції : «Відділ Секретаріату Ради та відділ інформаційної роботи постійно інформують громадськість через засоби масової інформації та офіційний сайт Ради про діяльність керівництва та депутатів Ради. Відповідальні працівники Ради зобов’язані на вимогу депутата Ради розповсюдити інформацію про проведені ним заходи чи ініційовані ним проекти рішень».     

          Пункт 6 статті 3 викласти в наступній редакції: «В Раді створюється відділ звернень громадян, який працює за принципом інформаційного центру, що забезпечує доступ усіх запитувачів до відкритої інформації Ради. Прийом письмових звернень до депутатів здійснює Секретаріат Ради. Особистий прийом громадян депутати Ради можуть проводити у відділі звернень громадян. Завданням працівників відділу звернень громадян також є допомога громадянам у вивченні та користуванні офіційним сайтом  Ради».

           Пункт 7 статті 3  викласти в наступній редакції: «Для забезпечення участі громади у прийнятті рішень Рада залучає громадян до процесу вивчення конкретних питань та підготовки проектів рішень по них. Для цього інформація про питання, що виносяться на розгляд постійних та тимчасових контрольних комісій і засідань Ради завчасно оприлюднюється на офіційному сайті Ради».

          В пункті 7 підпункт 7.1 статті 3 викласти в наступній редакції: «Громадські об’єднання, органи самоорганізації населення, ініціативні групи, які виявляють бажання взяти участь у вивченні та обговоренні конкретного питання направляють в Раду відповідне звернення з мотивацією своєї участі. Міський голова або Секретар Ради, розглянувши таке звернення, приймає рішення про форму участі зацікавлених осіб у розгляді конкретного питання (організовує окрему зустріч чи круглий стіл, запрошує на засідання профільної постійної чи тимчасової контрольної комісії, запрошує на пленарне засідання сесії Ради).

         Представники громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, ініціативних груп, що були запрошені на засідання постійної чи тимчасової контрольної комісії чи пленарне засідання сесії Ради мають право на виступ з обґрунтуванням своєї позиції відповідно до Регламенту».

           В пункті 11 абзац 1 статті 3 викласти в наступній редакції: «Прозорість в роботі Ради також забезпечується через створення можливостей присутності громадян на пленарних засіданнях сесій Ради та постійних комісій, окрім закритих засідань. Кожен громадянин має право безперешкодно відвідувати засідання органів Ради за умови дотримання ним встановленого порядку».          

           В пункті 11 абзац 3 статті 3 викласти в наступній редакції: «Якщо громадянин має намір виступити перед депутатами з приводу окремого обговорюваного питання, то він повинен попередньо поінформувати про це головуючого на пленарному засіданні сесії Ради, голову постійної чи тимчасової контрольної комісії. За умови прийняття процедурного рішення про надання слова запрошеному, головуючий надає йому слово для виступу».

           Пункт 12 статті 3 викласти в наступній редакції: « Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання Ради особи, які не є її депутатами (за винятком працівників Секретаріату Ради, технічних працівників Ради, журналістів, фотографів, телеоператорів), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів».

 

  Стаття. 5 Встановлення Державного прапора України та прапора міста.

        Назву статті  5. викласти в наступній редакції: «Встановлення Державного прапора і Державного герба України та прапора і герба міста Луцька».

        Пункт 2 статті 5 викласти в наступній редакції: «2. На час пленарних засідань Ради у сесійному залі (іншому місці проведення пленарного засідання) встановлюються Державний прапор і Державний герб України та прапор і герб міста Луцька. Порядок використання прапора міста Луцька може встановлюватись за рішенням Ради окремим положенням».

 

 

 

РОЗДІЛ II 

ДЕПУТАТ РАДИ - ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ РАДИ

 

      Стаття 7. Права депутата у Раді, її органах та виборчому окрузі

       В  пункті 3 підпункт 3.2 статті  7 викласти в наступній редакції: «офіційно представляти виборців у Раді та її органах, органах державної влади, установах, організаціях, на підприємствах незалежно від форм власності»;

        В пункті 3  підпункт 3.11. статті 7  викласти в наступній редакції: «порушувати у Раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних Раді органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності»;

        В пункті 3 підпункт 3.12. статті 7  викласти в наступній редакції: «виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, надавати інформацію»;

       В пункті 3 підпункт 3.14. статті 7 викласти в наступній редакції: «оголошувати на засіданнях Ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій як власних, так і від депутатських фракцій (груп) та громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення»;

         Пункт 3 статті  7 доповнити підпунктом 3.16. та викласти його в наступній редакції: « на невідкладний прийом посадовими особами Ради та місцевих органів виконавчої влади, керівниками підприємств, установ, та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань депутатської діяльності»;

          Пункт 3 статті 7 доповнити підпунктом  3.17. та викласти його в наступній редакції: «оприлюднювати результати власної депутатської діяльності, роз’яснювати свою позицію та інформувати про роботу Ради в порядку, встановленому Радою»; 

 

          Статті 8.  Обов’язки депутата у Раді, її органах та виборчому окрузі

          В  пункті 1  підпункт 1.8. статті 8 викласти в наступній редакції: « вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом громадян, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

           Пункт 6 статті 8  викласти в наступній редакції: « Кожен депутат зобов’язаний проводити прийом громадян. Для цього він самостійно, або спільно з іншими депутатами з фракції чи групи, на території міста відкриває депутатську приймальню. Про адресу та графік роботи депутатської приймальні депутат обов’язково повідомляє відділ Секретаріату Ради та в доступній йому формі – громадян».

            Пункт   7 статті   8  вилучити.

            Пункт 8 статті 8 викласти в наступній редакції: « Депутати ради зобов’язані регулярно проводити зустрічі із виборцями. Такі зустрічі можуть організовуватись як на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форми власності, так і в громадських місцях та під час публічних зібрань громадян. Про час та місце проведення таких зустрічей депутат повинен повідомити відділ Секретаріату Ради, який в свою чергу забезпечує розміщення даної інформації на офіційному сайті Ради та повідомлення місцевих засобів масової інформації.

         Під час таких зустрічей депутати повинні поінформувати громадян про роботу Ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень Ради і доручень виборців.

         Результати таких зустрічей, конкретні пропозиції та проблеми, що були підняті громадянами розглядаються депутатами на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради».

           Пункт   9 статті 8  вилучити.

 

          Стаття 9. Підзвітність депутатів Ради

         Пункт 3 статті 9 викласти в наступній редакції: «Депутати Ради зобов’язані у січні-лютому кожного року каденції Ради надати для ознайомлення громадськості тексти звітів про свою діяльність. Такі звіти за ініціативою депутата розміщуються на офіційному сайті Ради та публікуються у місцевих засобах масової інформації. Депутат несе особисту відповідальність за вчасність подання та правдивість інформації поданої у звіті».

           Пункт 5 статті  9 вилучити.          

           Пункт 10 статті 9 викласти в наступній редакції: «Депутат Ради інформує Раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу Ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

 

           Стаття 10. Помічники-консультанти депутата Ради

   Пункт 1  статті 10 сформулювати “депутат Ради може мати не більше 5 (п’яти) помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах ”.       

Пункт 3 статті 10 викласти в наступній редакції: «Умови діяльності помічників-консультантів депутата Ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Ради, яке затверджується Радою».

 

            Стаття 12. Депутатські групи 

           В пункті 4 підпункт 4.1. статті 12 викласти в наступній редакції: «на пропорційне представництво в постійних і тимчасових контрольних комісіях Ради. Депутат, який одночасно є членом депутатської фракції та депутатської групи самостійно визначає у депутатській фракції чи групі має враховуватись його кандидатура для пропорційного представництва».

 

          Стаття 15. Повноваження Міського голови

         В пункті 1 підпункт 1.3 статті 15 вилучити.            

         В пункті 1 підпункт 1.11. статті 15  викласти в наступній редакції: «призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь, департаментів та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів»;

 

 

            Стаття 21. Відділ Секретаріату Ради

            Пункт 1 статті 21 викласти в наступній редакції: « Відділ Секретаріату Ради здійснює організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Радою взаємодії з її виконавчими органами, здійснює контрольні функції, передбачені цим Регламентом».

 

РОЗДІЛ III
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. СЕСІЇ ТА ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ

 

          Стаття 24. Скликання чергових та позачергових сесій Ради

          Пункт  2 статті 24 викласти в наступній редакції: « Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії Ради, підписані ініціаторами у встановленому порядку, надсилаються Міському голові та Секретарю Ради з визначенням питань і, за звичайних обставин, з проектами документів, розгляд яких пропонується».

 

     

           Стаття 26. Порядок денний сесії

           Пункт  5 статті 26 викласти в наступній редакції: «Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту, а також із пояснювальною запискою, крім питань, що стосуються земельних відносин».

 

          Стаття 28.  Підготовка питань, що вносяться на розгляд

Пункт 4 статті 28 викласти в такій редакції: «Друкований примірник проекту рішення повинен мати такі реквізити: на лицевій стороні бланку рішення Ради – назва рішення, нижче – текст проекту рішення; у правому верхньому кутку на лицьовому боці бланку рішення Ради – прізвище автора (авторів) проекту, дата та номер реєстрації проекту в відділі Секретаріату Ради. Примірники проектів рішень, які тиражуються для попереднього ознайомлення депутатами Ради, повинні містити помітку “Проект”».

Пункт 7. викласти в такій редакції: «Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи), які забезпечують автори проекту. Погоджувальні підписи (візи) на проекти рішень, підготовлені депутатами Ради, забезпечують працівники Секретаріату Ради. Проект рішення повинен мати наступні погоджувальні підписи (візи):

7.1. автора проекту;

7.2. юридичного відділу Ради;

7.3. голів відповідних постійних комісій;

7.4. Секретаря Ради;

7.5. керівника департаменту, управління, чи інших посадових осіб, до компетенції яких належить дане питання;

7.6. заступника міського голови».

 

        Стаття  29. Обговорення проектів рішень

        Пункт 4 статті 29 викласти в такій редакції: «Зауваження та пропозиції до проектів рішень узагальнюються авторами проекту рішення для розгляду на пленарному засіданні Ради».

 

       Змінити назву Статті 34. на «Доповіді (співдоповіді), виступи, запитання».

Пункт 2 статті 34 викласти в наступній редакції: «Запис на виступ і для запитань проводиться за допомогою системи електронного голосування “Віче” або шляхом підняття рук (у випадку неможливості проводити голосування за допомогою системи електронного голосування “Віче”). Депутат, який не зареєструвався (з певних причин) для виступу за допомогою системи електронного голосування “Віче”, може записатись для виступу шляхом підняття руки, після того, як виступили попередні депутати, записані для виступу».

Пункт 4 статті 34 викласти в наступній редакції: «Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання і відповідей на запитання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається».

Пункт 9 статті 34 викласти в наступній редакції: «Депутату, який не зареєструвався на пленарному засіданні, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається».

 

Стаття 35. Вимоги до виступів та запитань на пленарному засіданні Ради

Пункт 3 статті 35  викласти в новій редакції: «Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючим на засіданні надається слово для довідки, відповіді на запитання, роз’яснень щодо:

- порядку ведення пленарного засідання Ради;

- внесення поправки або заперечення щодо неї».

 

Стаття  36. Тривалість виступів на пленарному

Пункт 2 статті 36  викласти в наступній редакції: «Усім, хто виступає в обговоренні, надається час тривалістю до 5 (п’яти) хвилин кожному».

Пункт 3 статті 36 викласти в наступній редакції: «Для повторних виступів в обговоренні процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у “Різному” надається час тривалістю до 3 (трьох) хвилин».

Пункт 4 статті 36  викласти в наступній редакції: «Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок надається час тривалістю до 2 (двох) хвилин.

Пункт 6 статті 36 викласти в наступній редакції: «Депутат, прізвище якого було згадано, має право на репліку тривалістю до 1 (однієї) хвилини».

 

 Стаття 38. Порядок голосування  

 Пункт  4 статті 38  вилучити.

 

 Стаття 42. Рішення Ради з процедурних питань

 Пункт 4 статті 42 внести в наступну зміну : «Процедурними, зокрема, вважаються рішення щодо:

-         про черговість питань порядку денного».

 

Стаття 43. Набрання чинності рішень Ради

Пункт 1 статті 43 викласти в наступній редакції: «Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк набрання цими рішеннями чинності. Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються на офіційному сайті Ради або в інший визначений спосіб не пізніше як у п’ятиденний термін після їх підписання Міським головою. Окремі рішення Ради підлягають державній реєстрації в органах юстиції. Такі акти набирають законної сили з моменту їх державної реєстрації.

Інші рішення Ради набирають чинності з моменту їх підписання Міським головою, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк набрання цими рішеннями чинності»;

Пункт 2 статті 43 викласти в наступній редакції: «Контроль за виконанням рішень Ради здійснює визначена Радою постійна комісія та (або) визначений Радою заступник Міського голови».

 

    Статті  44. Протокол, фонограма пленарного засідання Ради

    В пункті 1статті 44  вилучити :

    « -  запити депутатів Ради та відповіді на них (як додатки до протоколу);

       - повні результати голосування з прийнятих рішень Ради, за виключенням таємних голосувань та відкритих голосувань у закритому режимі (як додатки до протоколу)».

 

РОЗДІЛ IV 

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок застосування програмно-техзніяного комплексу системи електронного голосування «Віче»

 

       Стаття  45. «Призначення програмно-технічного комплексу системи електронного голосування (далі – ПТК “Віче”), його основні завдання і функції»

           В пункті  4 підпункт 1.2 статті 45 викласти в наступній редакції: «1.2. запис депутатів на виступ та запитання»;

Стаття  46.  Основні вимоги до ПТК “Віче”

В пункті 1 підпункт 1.4. статті 46  викласти в наступній редакції: «1.4. занесення у списки виступаючих та тих, хто задає запитання і відмови від виступу та запитання»;

В пункті 7 підпункт 7.5. статті 46  викласти в наступній редакції: «введення інформації про депутата, формування і запис індивідуального коду на встановлену картку депутата з одночасним відновленням таблиці діючих індивідуальних номерів депутатів»;

В пункті 7  підпункт 7.6. статті 46  викласти в наступній редакції: «7.6. занесення в базу даних карток інформації про їх втрату – цю функцію виконує програма запису та обліку карток».

 

 Стаття 47. Організація функціонування і обслуговування ПТК “Віче”

 Пункт 3 статті 47  викласти в наступній редакції: «Депутат зобов’язаний забезпечити належне зберігання і використання персональної картки депутата».

Пункт 6 статті 47 викласти в наступній  редакції: «Резервна картка депутата видається депутату відділом Секретаріату під розпис на час пленарного засідання сесії. Після закінчення пленарного засідання – резервна картка повертається депутатом».

Пункт   7 ,  в пункті 11  підпункти  11.5 та 11.11  вилучити .

В пункті 8  підпункт 8.1 статті 47  викласти в наступній редакції: «підготовку ПТК “Віче” до проведення сесії виконує працівник відділу Секретаріату Ради, відповідальний за технічне обслуговування системи, кандидатура якого погоджена Секретарем Ради»;

          Пункт 10 статті 47 викласти в наступній редакції:  «Депутати Ради реєструються за допомогою карток депутата шляхом встановлення її відповідним чином у спеціальний зчитувач на пульті депутата, а у випадку неможливості зареєструватися за допомогою ПТК “Віче” – працівниками Секретаріату Ради в спеціальній відомості реєстрації»

В пункті 11  підпункт 11.3  статті 47 викласти в наступній редакції: «перед початком голосування головуючий повідомляє про пропозиції, уточнює їх формулювання і послідовність, у якій вони ставляться на голосування»;

В пункті 11 підпункт 11.9 статті 47  викласти в наступній редакції: «якщо після визначення результатів голосування від депутатів надходить заява про неправильність його волевиявлення, зафіксованого електронною системою, оператор комп’ютерного набору відділу Секретаріату Ради разом з фахівцем з технічного обслуговування за участю даного депутата перевіряє справність роботи його пульта»;

В пункті 12 підпункт 12.2  статті 47 викласти в наступній редакції: « Доступ до ПТК “Віче” для безперешкодного отримання інформації, вказаної в п. 12.1 цього Положення, мають Міський голова, Секретар Ради, депутати Ради та уповноважений працівник відділу Секретаріату Ради. Для всіх інших осіб доступ до інформації в ПТК “Віче” може бути дозволений спеціальним рішенням Ради.

Вся інформація зберігається на жорсткому диску комп’ютера відділу Секретаріату Ради. Копії зберігаються також на електронних носіях (магнітних або оптичних) у відділі Секретаріату Ради».

 

                                              РОЗДІЛ  VI 

Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів міської ради

 

          Статтю 48. викласти в наступній редакції: «Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів Ради здійснюється відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, що складається та затверджується Радою щорічно, але не пізніше 15 грудня поточного року (відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»). План діяльності з підготовки регуляторних актів є складовою частиною плану роботи Ради.

         Після затвердження плану роботи Ради план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів опубліковується у друкованому засобі масової інформації, або на сайті Ради протягом 10 днів після затвердження ( тобто не пізніше 25 грудня поточного року).

         Відповідно до частини 4 ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»),   Рада може готувати чи розглядати  проект регуляторного акта який не внесений  до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. У такому разі регуляторний орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше 10 робочих днів з дня:

           а) початку підготовки проекту, якщо проект розробляється регуляторним актом;

          б) внесення проекту на розгляд регуляторного органу якщо ініціатором розробки проекту є інші  зацікавлені особи (громадяни, суб’єкти господарвання, тощо). Відповідно до Закону зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинні бути обов’язково внесені не пізніше дня оприлюднення проекту регуляторного акта. Тобто, проект регуляторного акту оприлюднюється після підписання Міським головою рішення про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів».

 

        Стаття  56. Дотримання дисципліни та норм депутатської етики

        Пункт 7 статті 56  викласти в наступній редакції: «Кожного із числа запрошених, хто своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання Ради, головуючий попереджає персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження, зробленого протягом дня, за процедурним рішенням Ради, головуючий вимагає від порушника залишити зал до кінця пленарного засідання. У разі невиконання вимоги головуючого, порушник може бути виведений із залу працівниками охорони».

       Стаття 57. Повнота та дійсність Регламенту

       Пункт 5 статті 57 викласти в наступній редакції: «Дотримання вимог цього Регламенту є обов’язковою нормою для Міського голови, депутатів, органів Ради та запрошених на сесію і представників громади міста. . У випадку внесення змін до Регламенту Радою або визнання окремих положень Регламенту недійсними в судовому порядку, положення Регламенту вважаються дійсними до підписання Міським головою рішення про внесення змін до Регламенту Радою або до визнання окремих положень Регламенту недійсними в судовому порядку».

 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту ( Боруцький С.Ю.).

 

 

Міський голова                                                                            Микола Романюк