1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення виконавчого комітету
Чинний
Рішення виконавчого комітету від 16.08.2012 №542-1 м. Луцьк

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 02.08.2012 №521-1 „Про оплату оренди квартир”

Керуючись Законом України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, статею 23 Бюджетного кодексу, Законом України „Про надзвичайний стан” постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1992 №562 „Про Порядок відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних обставин”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету від 02.08.2012 №521-1 „Про оплату оренди квартир”:

1.1. Назву рішення „Про оплату оренди квартир” замінити назвою „Про перерозподіл видатків бюджету міста”.

1.2. В пункті 1  слова „на оплату оренди (найму) квартир” замінити словами „для самостійного забезпечення належних умов проживання”.

1.3.  В пункті 2 слова „орендовані квартири” вилучити.

1.4. Пункт  3 викласти в такій редакції :

„3. Відділу обліку та звітності (Горай С.Г.):

3.1. Надання матеріальної допомоги для відселених мешканців 1 та 2 під’їздів житлового будинку, що на вул. Рівненській, 109, проводити за списком, наведеним у додатку, щомісяця  у сумах:

- власникам  та квартиронаймачам одно-та двокімнатних квартир – по 1500 грн. за місяць;

- власникам та квартиронаймачам три-та чотирикімнатних квартир – по 2000 грн. за місяць.

3.2. Нарахування матеріальної допомоги за серпень провести пропорційно кількості днів після виселення з готелю.

3.3. Остаточний перерахунок розміру допомоги за місяць відселення з готелю провести в наступному місяці.”

2. Доповнити текст рішення пунктом 5 такого змісту:

„5. Управлінню розвитку підприємництва та реклами (Козлюк О. Є.) припинити оплату за харчування та проживання в готелі мешканців, відселених з  будинку на вул. Рівненській, 109, з  01.09.2012.”

3. Пункт 5 рішення вважати пунком 6.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Кравчука С.Є.

 

Міський голова                                                                           Микола Романюк

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому                                                 Юрій Вербич

 

Єлова 720614