1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Втратив чинність, регуляторний акт
Рішення міської ради від 29.10.2014 №65/4 м. Луцьк

Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька у новій редакції

На виконання п. 2 рішення Луцької міської ради від 28.05.2014  № 60/42 «Про внесення змін та доповнень  до рішення міської ради від 30.01.2013  № 37/21     «Про  затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька у новій редакції», керуючись  ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити у новій редакції:

1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька згідно додатку 1;

1.2. Типовий Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька, згідно додатку  2;

1.3. Розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька, згідно додатку  3.

2.Дане  рішення разом з додатками набирають чинності з моменту прийняття.

3. Відділу інформаційної роботи (Балюк З.В.) довести дане рішення до відома громадськості міста через засоби масової інформації.

4. Рішення Луцької міської ради від 30.01.2013 року № 37/21 «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька у новій редакції» та  рішення Луцької міської ради від 28.05.2014 №60/42 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради         від 30.01.2013 №37/21 «Про  затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька у новій редакції”  вважати такими, що втратили чинність.

5. Контроль за виконанням  рішення покласти  на  постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою (Семенюк О.Л.),  постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів                  (Корчук І.М.).

 

Міський голова                                                                                Микола Романюк

 

 

 

          Додаток  1

до рішення  міської ради

                                                                       ____________ № __________

 

Положення про  порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька (надалі – Положення) розроблене відповідно до законів України „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та „Про місцеве самоврядування в Україні”.  

1.2. Це Положення регламентує організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька у зв’язку з будівництвом будь-яких об’єктів на території міста.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;

об`єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, комунікації, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно–оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово–комунального господарства;

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у місті Луцьку і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька – внесок замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до міського бюджету коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька (далі – пайова участь);

вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і  позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

кошти пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька – кошти замовника, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька на пайовій участі (далі – кошти пайової участі);

договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька – договір, укладений між міською радою і  замовником (далі – Договір) про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька;

будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

  1.4. Дане положення поширюється на всіх замовників, що одержують дозвільні документи на проектування та будівництво, здійснюють замовлення проектно-кошторисної документації, які закінчили будівництво, будують чи мають намір щодо забудови земельних ділянок (реконструкції, реконструкції з добудовою та надбудовою).

1.5. Участь замовників об’єктів будівництва на території міста Луцька, у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька є обов’язковою.

1.6. Не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька замовники у разі будівництва з дотриманням вимог чинного законодавства:

 - об’єктів будь - якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та коштів міжнародних грантових програм, коштів Європейського союзу;

 - комунальних підприємств за рахунок власних коштів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла. Не залучається тільки та частина житла, яка збудована  в рамках програми «Доступне житло». Якщо в будинку є вбудовано-прибудовані приміщення, то на них діє норма розділу з даного Положення, а кошторисна вартість таких приміщень визначається замовником»;

- індивідуальних   (садибних)   житлових   будинків,   садових,    дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд,  розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані  внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

-   закладів ( споруд ) культового призначення (виключно в частині загальної площі цих закладів);

- будівництва  об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

- інших об’єктів, передбачених чинним законодавством.

 1.7. Приналежність об’єкта будівництва до видів будівель визначається на підставі декларації про початок виконання будівельних робіт – щодо об’єктів будівництва, що належать  до 1-3 категорій складності, або дозвіл на виконання будівельних робіт   - щодо об’єктів будівництва, що належить до  4-5 категорій складності відповідно до ст. 34-37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та класифікатора будівель та споруд.

1.8. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для  передачі  та  розподілу  електричної  енергії, трубопроводів, призначених  для  розподілу природного газу, транспортування нафти та  природного  газу) поза межами його земельної ділянки то їх вартість враховується відповідно до ст.30 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

1.9. Звернення забудовника щодо зменшення, відстрочки, розстрочки платежу розміру пайової участі в розвитку інфраструктури міста в обов’язковому порядку розглядається та узгоджується на постійній комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою після укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Луцька. Висновки та рекомендації даної комісії є обов’язковими для врахування управлінням капітального будівництва Луцької міської ради при підготовці відповідного проекту рішення міської ради.  Рішення комісії щодо зменшення розміру пайової участі в розвитку інфраструктури міста приймається на підставі поданих замовником відповідних підтверджуючих документів (перелік, вартість(кошторис) робіт віднесених до зменшення розміру пайової участі, технічні умови, довідка експлуатуючої організація).

2. ПОРЯДОК  ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

2.1. Залучення  коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька здійснюється шляхом перерахування цих коштів замовником будівництва  до спеціального фонду бюджету міста Луцька”.

2.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко – економічними показниками.

2.3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення до введення об’єкта в експлуатацію. До звернення замовник додає документи, що підтверджують кошторисну вартість будівництва об’єкта.

2.4. Після отримання проекту Договору (2 примірники) замовник забезпечує їх підписання протягом 2-ох робочих днів, після чого примірники повертаються виконавцю.

2.5.Замовник для укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька звертається в департамент «Центр надання адміністративних послуг у м.Луцьку»  і до заяви додає наступні документи:

- завірені замовником копії: свідоцтва про державну реєстрацію суб´єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідка з ЄДРПОУ (для суб’єктів  господарювання);

- завірена замовником копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи та ідентифікаційного номера фізичної особи;

- завірена замовником копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для суб’єктів  господарювання);

- інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

- завірена  замовником  декларація або дозвіл на початок виконання робіт;

 - проектно-кошторисна документація;

- завірена замовником копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна (в разі потреби у його виготовленні після завершення будівництва).

2.6. Підготовку Договору проводить управління  капітального будівництва  Луцької міської ради на підставі звернення замовника про укладення Договору та доданих документів.

2.7. Вимога щодо зобов’язання замовника звернутись для проведення розрахунку до Договору у встановлений термін викладається в містобудівних умовах і обмеженнях на проектування об’єкта будівництва, виданих управлінням містобудування та архітектури Луцької міської ради. Дане управління щомісячно до 15 числа наступного за звітним подає в управління капітального будівництва інформацію про видані містобудівні умови та здані в експлуатацію об’єкти.

2.8. Договір, укладений між Луцькою  міською радою та замовником, підписується міським головою.

2.9. Договір зберігається 3 роки після його виконання в управлінні  капітального будівництва  міської ради, після чого передається на збереження до архіву.

3. РОЗРАХУНОК  РОЗМІРУ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

3.1. Розмір пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста встановлюється для будівництва та реконструкції:

         - об'єктів призначення яких є будинки одноквартирні більше 300 кв.м. загальної площі, багатоквартирні житлові будинки  –  1,5%;

        - об'єктів призначення яких будівлі промислові – 3%;

        - об'єктів призначення яких будівлі торгівельні до 100 кв.м. загальної площі (відповідно до технічного паспорта) - 2%;

       - об'єктів призначення яких будівлі торгівельні більше 100 кв.м. загальної площі (відповідно до технічного паспорта) – 5%;

        - об'єктів призначення яких будівлі офісні  – 10 %;

        - об’єктів, призначення яких є готелі, мотелі, будівлі підприємств побутового обслуговування (перукарні, ательє, хімчистки) – 2%;

       - об'єктів призначення яких резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу (автозаправні станції), ресторанів– 10%

        - інших, що не ввійшли до зазначеного переліку – 5%.

 3.2. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька визначається у договорі, укладеному з Луцькою міською радою, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.3. У разі, якщо загальна кошторисна вартість індивідуального житлового будинку та квартири площею більш 300 кв.м. не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі опосередкованої вартості спорудження житла для Волинської області затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

3.4. Визначена величина пайової участі вказується у розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька.

 3.5. Управління фінансів та бюджету Луцької міської ради по мірі надходжень платежів по сплаті пайової участі та першого числа місяця, наступного за звітним надає в управління капітального будівництва інформацію щодо фактичного зарахування таких коштів до бюджету міста. Крім того на запит управління капітального будівництва подається інформація про сплату (не сплату) замовником будівництва коштів пайової участі.

3.6. В разі несплати замовником коштів у встановлений договором термін, управління капітального будівництва в 30-денний строк направляє письмове звернення замовнику щодо необхідності погашення заборгованості та нарахованої пені. В разі не реагування замовником на відповідне звернення,   управління капітального будівництва  протягом 30 днів направляє необхідні матеріали в юридичне управління для стягнення коштів в судовому порядку.

 4. ПОРЯДОК  ВИКОРИСТАННЯ  КОШТІВ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

4.1. Кошти, отримані як пайова участь замовника будівництва, можуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька, відповідно до рішення Луцької міської ради.

4.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі приймає Луцька міська рада при затвердженні бюджету міста або внесенні змін до нього та Програми економічного і соціального розвитку міста на кожний бюджетний рік.

4.3. Виконавчим органам  Луцької міської ради забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь - яких послуг,  у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових  приміщень, у  тому  числі  шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту,  передбаченої  чинним законодавством.

5. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та іншої інформації, необхідної для укладення Договору про пайову участь несе замовник будівництва.

 5.2. Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не врегульовані даним Положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.

 5.3. Зміни у законодавстві, що спричиняють зміну або відміну документів дозвільного характеру, не є підставою для несплати замовником пайового внеску, визначеного відповідно до Положення.

 5.4. Всі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, фізичних та юридичних осіб, пов’язані із залученням пайових внесків, можуть бути оскаржені відповідно до чинного законодавства.

5.5. У разі невиконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька міська рада здійснює заходи щодо стягнення коштів пайової участі у судовому порядку.

5.6. Спори щодо пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста  Луцька вирішуються у судовому порядку.

5.7.  Претензійно позовну роботу з невиконання умов договорів здійснює юридичний відділ Луцької міської ради.

6. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. На об’єктах житлового будівництва, які розпочаті до набрання чинності ст.40 частини 3 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», але будуть вводитись в експлуатацію у наступних роках умови даного положення не поширюються.

 

Секретар міської ради                                                        Сергій   Григоренко

                                                                      Додаток  2

до рішення міської ради

                                                                       ____________ №____________

 

Д О Г О В І Р №_________

про пайову участь у розвитку інфраструктури

міста Луцька

 

м. Луцьк                                                                            «____»___________ 20______

Луцька міська рада в особі міського голови ____________________________ ___________________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та протоколу територіальної виборчої комісії про встановлення результатів виборів у одномандатному виборчому окрузі з виборів міського голови м. Луцька від ____________ р., з однієї сторони (надалі - Одержувач) та _________________________________________________________,

(назва юридичної особи)

в особі______________________________________________, який діє на підставі

посада, прізвище, ім’я, по-батькові)

____________________________(надалі – Замовник будівництва) з іншої сторони (разом - Сторони), уклали цей Договір щодо об’єкта будівництва _____________

_____________________, що знаходиться за адресою ________________________

             (назва об’єкта  будівництва)

____________________________, відповідно до рішення Луцької міської ради від _____________   № ________ про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Розрахунок та залучення коштів пайової участі Замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Луцька.

2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.Одержувач має право:

2.1.1.На підставі рішення Луцької міської ради вносити зміни в умови даного Договору в межах чинного законодавства України (за погодження з Замовником).

2.1.2.Здійснювати контроль додержання Замовником будівництва умов даного Договору.

2.1.3.Вимагати від Замовника будівництва своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури м. Луцька.

2.2.Одержувач зобов’язується:

2.2.1.Провести розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Луцька.

2.2.2.На вимогу Замовника будівництва надавати необхідну інформацію та пояснення щодо пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька.

2.2.3.Використовувати кошти, перераховані за пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька.

2.2.4. За письмовим зверненням Замовника будівництва, при наявності документів, що підтверджують обставини, передбачені п.5 ст.30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянути на сесії міської ради питання про зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста, та в разі прийняття міською радою відповідного рішення укласти додаткову угоду до даного договору.

2.3.Замовник будівництва має право:

2.3.1.Звернутися до Одержувача з клопотанням про внесення змін до даного Договору.

2.3.2.Реалізувати свій проект будівництва відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил на території міста, відведеної для будівництва.

2.3.3.Вимагати від Одержувача виконання зобов’язань за цим Договором, а також чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

2.4.Замовник будівництва зобов’язується:

2.4.1.Внести на відповідний рахунок Одержувача кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька відповідно до розрахунку, який є невід’ємною частиною даного Договору та встановлених строків (графіку):

1).______     до _____; 2) _____ до_____; 3) ______до_____ і т.д.

         (сума)                      (дата)                (сума)            (дата)             (сума)              (дата)

Загальна сума коштів пайової участі становить ______ грн. ____коп., яка повинна бути  сплачена до прийняття об’єкта в експлуатацію.

2.4.2.Замовник будівництва несе відповідальність за достовірність наданої інформації, щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва.

2.4.3.Здійснити будівництво об’єкта відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.

2.4.4.Забезпечити виконання відповідних технічних умов та зовнішнього благоустрою до введення об’єкта в експлуатацію.

2.4.5.Дотримуватись під час будівництва вимог проекту організації будівництва та Правил благоустрою і утримання території м. Луцька.

2.5.Сторони також мають інші права та обов’язки, визначені чинним законодавством України.

3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1.У випадку порушення зобов’язання, передбачених даним Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену даним Договором та (або) чинним законодавством України.

3.2.Порушення Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом даного Договору.

3.3.За порушення строків сплати коштів пайової участі Замовник будівництва сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

3.4.У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником будівництва зобов’язань визначених даним Договором, Луцька міська рада здійснює заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

3.5.Сторона не несе відповідальності за даним Договором, якщо воно сталося не з її вини.

3.6.Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення даного Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання даного Договору.

 

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1.Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до моменту виконання Замовником будівництва зобов’язань передбачених даним Договором.

4.2.Договір може бути розірвано у порядку визначеному чинним законодавством України.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1.Внесення змін та/або доповнень до даного Договору здійснюється відповідно та на підставі рішення Луцької міської ради з ініціативи однієї та за згодою обох Сторін у письмовій формі шляхом укладення Додаткової угоди до Договору, або в судовому порядку.

5.2.При виникненні умов та обставин не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

5.3.Спори щодо виконання Сторонами умов даного Договору вирішуються шляхом переговорів, а за відсутності взаємної згоди – у судовому порядку.

5.4.Визнання одного або кількох пунктів даного Договору нечинними або скасування його окремих положень не тягне за собою визнання Договору нечинним у цілому.

5.5.Даний Договір складено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у Сторін.

 

6.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОДЕРЖУВАЧ                                                      ЗАМОВНИК БУДІВНИЦТВА

 

Міський бюджет                                                    _________________________

м.Луцьк, Волинська область                                _________________________

________________________                                 _________________________

________________________                                 _________________________

________________________                                  __________________________

________________________

 

7. ПІДПИСИ СТОРІН

    Міський голова                                                                        

 

__________________                                                             __________________                                          

 

М.П.                                                                                         М.П.

 

 

 

Секретар міської ради                                                            Сергій  Григоренко

 

 

 

 

 

Додаток  3  

до рішення міської ради

_____________№________

 

Р О З Р А Х У Н О К

розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька

до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька              від _____________20__ року № _____

м. Луцьк

Розрахунок розміру пайової участі _____________________________________________________________________    у                                    ( назва Замовника будівництва)

розвитку інфраструктури міста Луцьк  проведено відповідно і на підставі рішення Луцької міської ради від ___________ № _________ на об’єкт будівництва ______________________________, що знаходиться за адресою __________________.

                         ( назва об’єкта  будівництва)

Розмір пайової участі визначено за формулою: Пу = Кв х В%, у тис. грн.,

де: Пу – розмір пайової участі у тис. грн.;

      Кв – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта у тис. грн.;

      В   – відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

При розрахунку розміру пайової участі використано проектно-кошторисну документацію (іншу документацію), яка підтверджує загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта.

Розмір пайової участі _______________________________________________________

( назва Замовника будівництва)

у розвитку інфраструктури міста Луцьк при будівництві об’єкта ___________________

______________________________ що знаходиться за адресою____________________

(назва об’єкта  будівництва)

становить _________тис.грн. і повинна бути сплачено в такі строки:                                      прописом

1) ____ до_______         2) _____до____;    3) _____до______ і т.д.

  (сума)                 ( число)                            (сума)         ( число)               ( сума)          ( число)       

 

ОДЕРЖУВАЧ                                                      ЗАМОВНИК БУДІВНИЦТВА

Міський бюджет                                                    _________________________

м.Луцьк, Волинська область                                _________________________

_________________________                               _________________________

_________________________                               _________________________

_________________________                                __________________________      _________________________

ПІДПИСИ СТОРІН

Міський голова                                                                         

__________________                                                              ____________________                                         

 М.П.                                                                                         М.П.

 

Секретар міської ради                                                                 Сергій   Григоренко