1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний зі змінами
Рішення міської ради від 26.04.2017 №23/8 м. Луцьк

Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька у новій редакції

Керуючись ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою наповнення міського бюджету, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька у новій редакції (додається).

2. При затвердженні бюджету міста або внесенні змін до нього приймається рішення щодо збільшення суми передбачених коштів на фінансування «Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій на 2017-2019 роки», у розмірі, який є еквівалентним 50 % коштів, отриманих як пайова участь.

3. П. 1.1. рішення Луцької міської ради від 29.10.2014 № 65/4 року «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька у новій редакції» вважати таким, що втратив чинність.

4. Відділу інформаційної роботи (Перун Ж.О.) довести дане рішення до відома громадськості міста через засоби масової інформації.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження (Козюра А.Г.), постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Данильчук П.П.).

 

 

Секретар міської ради                                                                      Ігор Поліщук

 

 

Додаток

до рішення міської ради

 

Положення про порядок залучення, розрахунку розміру

і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури

міста Луцька у новій редакції

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька (надалі – Положення) розроблене відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Це Положення регламентує організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька у зв’язку з будівництвом будь-яких об’єктів на території міста.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;

об’єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, комунікації, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово-комунального господарства;

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у місті Луцьку і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька – внесок замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до міського бюджету коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька (далі – пайова участь);

вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

кошти пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька – кошти замовника, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька на пайовій участі (далі – кошти пайової участі);

договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька – договір, укладений між міською радою і замовником (далі – Договір) про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька;

будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

паркінги – автостоянки, наземні (переважно відкритого типу) та підземні гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів.

1.4. Усі замовники, які мають намір щодо забудови земельної ділянки у м. Луцьку (одержують дозвільні документи на проектування та будівництво, здійснюють замовлення проектно-кошторисної документації, які закінчили будівництво, будують, проводять реконструкцію, реконструкції з добудовою чи надбудовою), зобов’язані взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, крім випадків, передбачених пунктом 1.5. даного положення.

1.5. Не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька замовники у разі будівництва з дотриманням вимог чинного законодавства:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, коштів міжнародних грантових програм, коштів Європейського союзу, власних коштів комунальних підприємств;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла (не залучається тільки та частина житла, яка збудована в рамках відповідних програм, якщо в будинку є вбудовано-прибудовані приміщення, то на них діє норма розділу 3 даного Положення);

- індивідуальних (садибних) житлових будинків (реконструкції квартир та житлових будинків під дво-, триквартирний житловий будинок), садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- закладів (споруд) культового призначення (виключно в частині загальної площі цих закладів);

- будівництва об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

- об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;

1.6. Приналежність об’єкта будівництва до видів будівель визначається на підставі декларації про початок виконання будівельних робіт – щодо об’єктів будівництва, що належать до І-ІІІ категорій складності, або дозволу на виконання будівельних робіт – щодо об’єктів будівництва, що належить до IV-V категорій складності відповідно до ст. 34-37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та класифікатора будівель та споруд.

1.7. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки то розмір пайової участі зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

1.8. Звернення забудовника, що надходить на ім’я міського голови, щодо зменшення, відстрочки, розстрочки платежу розміру пайової участі в розвитку інфраструктури міста в обов’язковому порядку розглядається та узгоджується на постійній комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження після укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Луцька. Висновки та рекомендації даної комісії є обов’язковими для врахування управлінням капітального будівництва Луцької міської ради при підготовці відповідного проекту рішення міської ради. Рішення комісії щодо зменшення розміру пайової участі в розвитку інфраструктури міста приймається на підставі поданих замовником відповідних підтверджуючих документів (перелік, вартість(кошторис) робіт віднесених до зменшення розміру пайової участі, технічні умови,схеми (графічні матеріали – виконавча топографо-геодезична зйомка з нанесеними межами земельної ділянки та інженерними мережами, тощо) довідки експлуатуючих організацій).

 

2. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

 

2.1. Залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька здійснюється шляхом перерахування цих коштів замовником будівництва до спеціального фонду бюджету міста Луцька.

2.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації в Центрі надання адміністративних послуг м. Луцька звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

2.3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

2.4. Після отримання проекту Договору (2 примірники) в Центрі надання адміністративних послуг м. Луцька замовник забезпечує їх підписання протягом 2-ох робочих днів, після чого 1 примірник повертає до Центру надання адміністративних послуг м. Луцька.

2.5. Замовник для укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька звертається в Центр надання адміністративних послуг у м. Луцьку і до заяви додає наступні документи:

- завірена замовником копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи та ідентифікаційного номера фізичної особи;

- інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

- завірена замовником декларація або дозвіл на початок виконання робіт;

- завірена замовником копія містобудівних умов та обмежень;

- проектно-кошторисна документація (робочий проект, зведений кошторисний розрахунок)

  завірена замовником копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна.

2.6. Підготовку Договору проводить управління капітального будівництва Луцької міської ради на підставі звернення замовника про укладення Договору та доданих документів.

2.7. Вимога щодо зобов’язання замовника звернутись для проведення розрахунку до Договору у встановлений термін викладається в містобудівних умовах і обмеженнях на проектування об’єкта будівництва, виданих управлінням містобудування та архітектури Луцької міської ради. Дане управління щомісячно до 15 числа наступного за звітним подає в управління капітального будівництва інформацію про видані містобудівні умови та здані в експлуатацію об’єкти.

2.8. Договір, укладений між Луцькою міською радою та замовником, підписується міським головою.

2.9. Договір зберігається 3 роки після його виконання в управлінні капітального будівництва міської ради, після чого передається на збереження до архіву.

3. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

 

3.1. Розмір пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста встановлюється для будівництва та реконструкції у відсотках від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта:

- об’єктів призначення яких є квартири, будинки одноквартирні більше 300 м. кв. загальної площі, багатоквартирні житлові будинки – 3 %;

- об’єктів призначення яких будівлі промислові, гаражі, паркінги – 3 %;

- об’єктів призначення яких резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу (автозаправні станції) – 10 %

- інших, що не ввійшли до зазначеного переліку – 5 %

та визначається з врахуванням положень частини п’ятої статті 30 та частини п’ятої статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

3.2. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька визначається у договорі, укладеному з Луцькою міською радою, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та опосередкованої вартості спорудження житла для Волинської області затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на момент отримання декларації про початок будівництва об’єкта. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.3. Загальна кошторисна вартість нового будівництва багатоквартирного житлового будинку, індивідуального житлового будинку та квартири площею більше 300 м. кв. визначається згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами але не менше опосередкованої вартості спорудження житла для Волинської області, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України станом на момент отримання декларації про початок будівництва об’єкта.

У випадку відсутності кошторису будівництва загальна кошторисна вартість, визначається як опосередкована вартість спорудження житла для Волинської області, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України станом на момент отримання декларації про початок будівництва об’єкта.

Загальна кошторисна вартість нового будівництва нежитлових приміщення (крім об’єктів, призначення, яких є будівлі промислові, гаражі, паркінги, резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу (автозаправні станції)) визначається згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами але приймається до розрахунку не меншою опосередкованої вартості спорудження житла для Волинської області, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України станом на момент отримання декларації про початок будівництва об’єкта.

У випадку відсутності кошторису будівництва загальна кошторисна вартість, визначається як опосередкована вартість спорудження житла для Волинської області, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України станом на момент отримання декларації про початок будівництва об’єкта.

У випадку будівництва у житловому будинку вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень розмір пайової участі розраховується як сума двох складових: перша становить величину пайової участі, розраховану під житлову частину будинку; друга – величину пайової участі, розраховану для нежитлових будівель та споруд.

При здійсненні реконструкції об’єктів будівництва під багатоквартирні житлові будинки з (або без) вбудовано-прибудованими приміщеннями (крім реконструкції індивідуальних житлових будинків під дво- , триквартирний житловий будинок) розрахунок розміру пайової участі розраховується як сума двох складових: перша становить величину пайової участі, розраховану на підставі загальної кошторисної вартості, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами на частину будівлі яка рівна площі будівлі, що підлягала реконструкції; друга розраховується на новозбудовану частину будівлі площа, якої є різницею між новозбудованим об’єктом та об’єктом, що підлягав реконструкції відповідно до абзацу 1 пункту 3.3. даного положення.

Кошторисна вартість новозбудованих об’єктів, призначення яких є будівлі промислові, гаражі, паркінги визначається згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами але приймається до розрахунку не меншою 50 % опосередкованої вартості спорудження житла для Волинської області, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України станом на момент отримання декларації про початок будівництва об’єкта. У випадку відсутності кошторису будівництва загальна кошторисна вартості, визначається як 50 % опосередкованої вартості спорудження житла для Волинської області, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України станом на момент отримання декларації про початок будівництва об’єкта.

Величина пайової участі для об’єктів реконструкції, будівництва резервуарів для нафти, нафтопродуктів та газу (автозаправні станції), індивідуальних гаражів розраховується на підставі загальної кошторисної вартості, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

3.4. Визначена величина пайової участі вказується у розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька.

3.5. Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради по мірі надходжень платежів по сплаті пайової участі та першого числа місяця, наступного за звітним надає в управління капітального будівництва інформацію щодо фактичного зарахування таких коштів до бюджету міста. Крім того на запит управління капітального будівництва подається інформація про сплату (не сплату) замовником будівництва коштів пайової участі.

3.6. Повернення коштів замовнику будівництва проводить департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради на підставі рішень сесій Луцької міської ради.

3.7. В разі несплати замовником коштів у встановлений договором термін, управління капітального будівництва в 30-денний строк направляє письмове звернення замовнику щодо необхідності погашення заборгованості та нарахованої пені. В разі не реагування замовником на відповідне звернення, управління капітального будівництва протягом 30 днів направляє необхідні матеріали в юридичне управління для стягнення коштів в судовому порядку.

 

4. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

 

4.1. Кошти, отримані як пайова участь замовника будівництва, можуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Луцька, відповідно до рішення Луцької міської ради.

4.2. Виконавчим органам Луцької міської ради забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, а також крім випадків передбачених ч. 5 ст. 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та іншої інформації, необхідної для укладення Договору про пайову участь несе замовник будівництва.

5.2. Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не врегульовані даним Положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.

5.3. Зміни у законодавстві, що спричиняють зміну або відміну документів дозвільного характеру, не є підставою для несплати замовником пайового внеску, визначеного відповідно до Положення.

5.4. Всі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, фізичних та юридичних осіб, пов’язані із залученням пайових внесків, можуть бути оскаржені відповідно до чинного законодавства.

5.5. У разі невиконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька міська рада здійснює заходи щодо стягнення коштів пайової участі у судовому порядку.

5.6. Спори щодо пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Луцька вирішуються у судовому порядку.

5.7. Претензійно позовну роботу з невиконання умов договорів здійснює юридичне управління Луцької міської ради.

 

6. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Умови цього положення поширюється на замовників будівництва, які звернулися за визначенням розміру пайової участі після набрання чинності цього положення. Укладені та чинні договори залишаються без змін.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                      Ігор Поліщук