1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 28.09.2011 №14/20 м. Луцьк

Про затвердження Порядку надання і використання коштів бюджету м. Луцька на фінансування Програми підтримки малого підприємництва в м. Луцьку на 2011-2012 роки

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, статті 26, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення міської ради від 30.12.2010 року №3/7 “Про бюджет міста на 2011 рік” з врахуванням змін, внесеними рішенням від 26.01.2011 №5/3, від 23.02.2011 №6/4, від 23.03.2011 №7/1, від 20.04.2011 №9/4, від 28.04.2011 №9/42, від 25.05.2011 №10/4, від 23.06.2011 №11/6, від 29.06.2011 №11/36, від 20.07.2011 №12/1, від 17.08.2011 №13/4, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.       Затвердити Порядок надання і використання у 2011 році коштів бюджету м. Луцька на фінансування Програми підтримки малого підприємництва в м. Луцьку на 2011-2012 роки (додається).

2.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови В.Ф. Байцима та постійну комісію з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва (Вега Ю.В.).

 

 

 

Міський голова                                                                    М.Я. Романюк

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від ____________ №________

 

 

 

 

Порядок

надання і використання коштів бюджету міста Луцька

на фінансування Програми підтримки малого підприємництва

у м. Луцьку на 2011-2012 роки

 

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок надання і використання коштів бюджету міста Луцька на фінансування Програми підтримки малого підприємництва у м. Луцьку на 2011-2012 роки (далі – Порядок) розроблений відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, статті 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 та статті 13 Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва”, на виконання рішення Луцької міської ради від 30.12.2010 року №3/7 “Про бюджет міста на 2011 рік” з врахуванням змін, внесеними рішенням від 26.01.2011 №5/3, від 23.02.2011 №6/4, від 23.03.2011 №7/1, від 20.04.2011 №9/4, від 28.04.2011 №9/42, від 25.05.2011 №10/4, від 23.06.2011 №11/6, від 29.06.2011 №11/36, від 20.07.2011 №12/1, від 17.08.2011 №13/4.

1.2. Порядок визначає і регулює механізм використання коштів бюджету міста Луцька на фінансування заходів Програми підтримки малого підприємництва у м. Луцьку на 2011-2012 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Луцької міської ради від 27.01.2011 року №5/11 “Про Програму підтримки малого підприємництва у м. Луцьку на 2011-2012 роки”.

1.3. Головним розпорядником коштів бюджету міста Луцька, які виділяються на реалізацію заходів, передбачених Програмою, є управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, одержувачем цих коштів – Луцький міський фонд підтримки підприємництва (далі – Фонд).

 

2. Напрями спрямування коштів бюджету міста Луцька

2.1. Інформаційна підтримка малого підприємництва:

2.1.1. Бюджетні кошти на інформаційну підтримку малого підприємництва спрямовуються на проведення форумів, конференцій, семінарів, опитувань, видання довідників, бюлетенів, брошур, електронних компакт-дисків, обслуговування Інтернет-ресурсів інформаційних систем, виконання інших заходів, передбачених Програмою.

 

2.2. Пільгове кредитування інвестиційних проектів суб’єктів малого підприємництва, відібраних за конкурсом, на поворотній основі:

2.2.1. За кошти бюджету міста Луцька Фондом здійснюється пільгове кредитування інвестиційних проектів суб’єктів підприємницької діяльності шляхом надання їм фінансового кредиту через уповноважений банк, який визначається за результатами конкурсного відбору.

2.2.2. Загальними засадами діяльності Фонду у сфері надання фінансової підтримки за цим напрямом є:

–      конкурсний відбір проектів;

–      строковість;

–      платність;

–      цільове призначення кредитних коштів.

2.2.3. Надання фінансової підтримки у формі фінансового кредиту здійснюється Фондом на підставі рішень інвестиційної ради Фонду.

2.2.4. Фінансова підтримка у формі фінансового кредиту надається Фондом суб’єктам підприємницької діяльності строком до 3 років.

2.2.5. Забезпеченням фінансових зобов’язань за кредитами можуть бути:

–      застава власного майна суб’єкта підприємницької діяльності;

–      гарантія (порука) інших осіб.

2.2.6. Після прийняття інвестиційною радою Фонду рішення щодо надання фінансової допомоги у формі фінансового кредиту укладається тристоронній фінансовий договір між Фондом, уповноваженим банком та суб’єктом підприємницької діяльності.

2.2.7. Фонд здійснює контроль за виконанням умов фінансового договору.

 

2.3. Надання на конкурсній основі часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва у комерційних банках для реалізації інвестиційних проектів:

2.3.1. Надання фінансової підтримки у формі часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами здійснюється Фондом на підставі рішень інвестиційної ради Фонду.

2.3.2. Загальний розмір фінансової підтримки у формі часткової компенсації відсоткової ставки за конкретним кредитом не може перевищувати 50 відсотків від облікової ставки Національного банку України і залишається незмінним протягом усього строку дії договору, якщо інше не передбачено договором.

2.3.3. Фінансова підтримка у формі часткової компенсації відсоткової ставки за надані кредити суб’єктам малого підприємництва надається на строк, що не перевищує строку дії кредитної угоди.

2.3.4. Після прийняття інвестиційною радою Фонду рішення про надання фінансової підтримки у формі часткової компенсації відсоткової ставки за надані кредити суб’єктам малого підприємництва, укладається тристоронній фінансовий договір між Фондом, суб’єктом малого підприємництва та відповідним банком.

2.3.5. Фінансова підтримка за цим напрямком не поширюється на ту частину кредиту, яка вже була сплачена суб’єктом малого підприємництва на момент прийняття рішення про її надання.

2.3.6. Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитом здійснюється відповідно до фінансового договору.

2.3.7. Фонд здійснює контроль за виконанням умов фінансового договору.

 

2.4. Надання фінансової безповоротної допомоги на конкурсній основі на фінансування цільових проектів, які співфінансуються за рахунок коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги  для підвищення ефективності роботи суб’єктів малого підприємництва міста:

2.4.1. За кошти міського бюджету Фондом на конкурсній основі спрямовується фінансова допомога підприємствам, установам та організаціям на виконання цільових проектів, які співфінансуються за рахунок коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги  для підвищення ефективності роботи суб’єктів малого підприємництва міста.

2.4.2. Надання фінансової безповоротної допомоги на конкурсній основі здійснюється на підставі рішення інвестиційної ради Фонду.

2.4.3. Фінансова безповоротна допомога Фонду не може перевищувати 20 відсотків від загальної вартості бюджету цільового проекту.

2.4.4. Рішення інвестиційної ради Фонду про надання підприємству, організації, установі фінансової допомоги на виконання цільових проектів, які співфінансуються за рахунок коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги  для підвищення ефективності роботи суб’єктів малого підприємництва міста є підставою для укладення договору між Фондом, виконавцем цільового проекту та іншими організаціями-донорами.

2.4.5. Фонд здійснює контроль за виконанням умов договору.

 

3. Використання коштів бюджету міста

3.1. Розподіл передбачених у річному бюджеті м. Луцька бюджетних призначень на виконання заходів Програми підтримки малого підприємництва проводиться управлінням розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради відповідно до “Річного розпису бюджету на виконання заходів Програми підтримки малого підприємництва”, який затверджується міським головою (заступником голови відповідно до функціональних повноважень) та погоджується постійною комісією міської ради з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

При цьому необхідною є деталізація заходів з питань інформаційної підтримки малого підприємництва.

3.2. Використання Фондом коштів міського бюджету, передбачених на реалізацію заходів Програми, здійснюється у такому порядку:

3.2.1. Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради надає Фонду кошти, передбачені на розвиток підприємництва у місті, у межах зареєстрованих фінансових зобов’язань виконаних робіт і в обсягах, згідно з “Річним розписом бюджету на виконання заходів Програми підтримки малого підприємництва”.

3.2.2. Кошториси використання Фондом коштів міського бюджету, передбачених на розвиток підприємництва у місті, погоджуються начальником управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради.

3.2.3. Фонд використовує кошти міського бюджету, які передбачені на пільгове кредитування інвестиційних проектів суб’єктів малого підприємництва на конкурсній основі (пункт 2.2), надання на конкурсній основі часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва у комерційних банках для реалізації інвестиційних проектів (пункт 2.3) та надання фінансової безповоротної допомоги на конкурсній основі на фінансування цільових проектів, які співфінансуються за рахунок коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги  для підвищення ефективності роботи суб’єктів малого підприємництва міста (пункт 2.4), на підставі рішення інвестиційної ради Фонду.

За рахунок інших джерел фінансування, крім коштів міського бюджету, Фонд може застосовувати інші форми фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності згідно з порядком, затвердженим рішенням наглядової ради Фонду відповідно до установчих документів Фонду.

3.3. Видатки на реалізацію Програми здійснюються відповідно до “Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, затвердженого Державним казначейством України та чинного законодавства України.

 

4. Відповідальність, звітність і контроль

4.1. Фінансова звітність про використання коштів, спрямованих на реалізацію Програми, здійснюється в установленому порядку.

4.2. Відповідальність за використання цих коштів міського бюджету несе головний розпорядник коштів – управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради та одержувач – Фонд.

4.3. Фонд щоквартально до 3 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, надає управлінню розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради інформацію про використання коштів міського бюджету, які передбачені на реалізацію заходів Програми, та здійснює аналіз ефективності їх використання.

4.4. Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради щокварталу, до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає міському голові (заступнику голови відповідно до функціональних повноважень) інформацію про використання коштів міського бюджету разом з інформацією про хід виконання Програми.

4.5. Відносини між управлінням розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, Фондом та юридичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності здійснюються на договірних засадах відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                         Григорій Пустовіт