1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 11.04.2012 м. Луцьк

Про затвердження Статуту КП «Зелене господарство м. Луцька» в новій редакції

Відповідно до ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.     Внести наступні зміни до Статуту комунального підприємства «Зелене господарство м. Луцька» (далі КП «Зелене господарство м. Луцька»):

 

1.1.Пункт 4.2.2 розділу 4 «Управління підприємством» викласти в наступній редакції: «Одноосібно укладає правочини (договори, контракти) на суму, що не перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень. Доцільність та виробничу необхідність укладення договорів на суму понад 1 000 000,00 (один мільйон) гривень здійснюється за обов’язковим попереднім письмовим погодженням із профільним заступником Луцького міського голови. Після підписання правочинів на суму понад 1 000 000,00 (один мільйон) гривень директор зобов’язаний направити письмове повідомлення на чергову сесію Луцької міської ради про факт укладення таких правочинів».

 

1.2. Пункт 5.4. розділу 5 «Майно та кошти підприємства» доповнити в наступній редакції «Підприємство має право продавати або передавати іншим   юридичним та фізичним особам, обмінювати, надавати в позику майно, що належить до основних фондів, за згодою Засновника (Власника).  Підприємство має право здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування майно, що належить до основних фондів, за згодою Засновника (Власника) або виконавчого комітету Луцької міської ради».

 

2.     У зв’язку із внесеними змінами затвердити Статут КП «Зелене господарство м. Луцька» в новій редакції (додається).

 

3.     Вважати таким, що втратив чинність п. 2 рішення Луцької міської ради  від 06.02.08 № 23/104 «Про створення комунального підприємства «Зелене господарство м.Луцька».

 

4.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Соколовську Л.М. та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

 

 

Міський голова                                                                            Микола Романюк