1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 31.10.2018 №48/3 м. Луцьк

Про здійснення місцевого запозичення Луцькою міською радою

З метою реалізації проекту «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька», керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 16, 74 Бюджетного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект «Міський громадський транспорт України», яку було укладено 11.11.2016 року, ратифіковано Законом України від 12.04.2017 року №2009 – V111 (набула чинності 11.05.2017), постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження порядку здійснення місцевих запозичень»,  міська рада 

      
ВИРІШИЛА:

    1. Здійснити місцеве запозичення шляхом залучення кредиту Міністерства фінансів України відповідно до угоди про передачу коштів позики, сторонами якої будуть Міністерство фінансів України, Міністерство інфраструктури України та Луцька міська рада на наступних умовах:
    1.1. Мета здійснення запозичення – впровадження заходів проекту «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області» шляхом комплексного вирішення проблеми пасажирських перевезень, задоволення потреби громади міста у якісному, сучасному, комфортному, громадському транспорті, розвантаження центральної частини міста від надлишку автобусів, зменшення заторів, істотне поліпшення екологічної ситуації в місті, скорочення видатків СО2.
    1.2. Форма здійснення запозичення – угода про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України та Луцькою міською радою відповідно до умов Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект «Міський громадський транспорт України».  
    1.3. Вид запозичення – внутрішній кредит. 
    1.4. Розмір та валюта запозичення – 4 916 540 (чотири мільйони дев’ятсот шістнадцять тисяч п’ятсот сорок) євро.
    1.5. Період запозичення – 20 років від підписання угоди про передачу коштів  позики.
    1.6. Пільговий період – 60 місяців від підписання угоди про передачу коштів  позики.
    1.7. Відсоткова ставка - відповідно до умов Фінансової угоди визначається на дату вибірки траншів та дорівнює 6-місячній міжбанківській ставці Єврозони (Euribor) + спред (до 2%).
    1.8. Погашення кредиту здійснюється рівними щопіврічними платежами,   відповідно до умов, визначених угодою про передачу коштів позики, починаючи після завершення періоду відстрочки.
    1.9. Сплата відсотків по кредиту здійснюється рівними щопіврічними платежами, відповідно до умов, визначених угодою про передачу коштів позики, починаючи з першої погодженої дати платежу, що припадає після надання першого траншу кредиту.
    1.10. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням не надається.
    2. Уповноважити директора департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради Єлову Лілію Анатоліївну вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані з залученням запозичення до бюджету м. Луцька, у тому числі підписати угоду про передачу коштів позики, які залучаються на умовах, визначених пунктом 1 цього рішення, шляхом отримання кредиту від Європейського інвестиційного банку, з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані із здійсненням запозичення.
    3. Спрямувати кошти кредиту на фінансування інвестиційного проекту «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області». 
    4. Департаменту фінансів та бюджету (Єлова Л.А.), щорічно передбачати у бюджеті міста кошти, необхідні для здійснення витрат з виконання боргових зобов’язань міста до кінця дії цих зобов’язань. 
    5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів /Смаль Б.А./ та першого заступника міського голови Недопада Г.В.


Секретар міської ради                                                                       Григорій Пустовіт
 

Додатки: