1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 25.09.2019 №63/52 м. Луцьк

Про зменшення розміру пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536»

Розглянувши звернення ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положенням про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька у новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 26.04.2017 №23/8, протоколом постійної комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження  від 20.08.2019 № 125, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зменшити розмір пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536», по будівництву багатоповерхового житлового будинку на вул. Глушець, 40 у          м. Луцьку з нарахованої суми згідно Договору пайової участі від 28.11.2018 №59 –  3 862 239,00 (три мільйони вісімсот шістдесят дві тисячі двісті тридцять дев’ять) грн. 00 коп. до 2 888 943,00 (два мільйони вісімсот вісімдесят вісім  тисяч дев’ятсот сорок три) грн. 00 коп. в зв’язку:
1.1. З влаштуванням системи зовнішнього освітлення на 8 світлоточок, загальною вартістю 66 421,00 (шістдесят шість тисяч чотириста двадцять одна) грн. 00 коп.;
1.2.  З влаштуванням водопроводу низького тиску, довжиною 32,3 метрів погонних, загальною вартістю 59 887,00 (п’ятдесят дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят сім) грн. 00 коп.;
1.3.  З влаштуванням каналізаційної насосної станції, загальною вартістю 418 044,00 (чотириста вісімнадцять тисяч сорок чотири) грн. 00 коп.;
1.4. З влаштуванням напірного каналізаційного колектору, довжиною 324 метрів погонних, загальною вартістю 428 944,00 (чотириста двадцять вісім  тисяч дев’ятсот сорок чотири) грн. 00 коп.

Загальна вартість вищевказаних об’єктів інженерної інфраструктури становить 973 296, 00 (дев’ятсот сімдесят три тисячі двісті дев’яносто шість) грн. 00 коп.
2. ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536»:
2.1.  Укласти з Луцькою міською радою Додаткову угоду до Договору пайової участі у розвитку інфраструктури міста від 28.11.2018 № 59 відповідно до пункту 1 даного рішення.
2.2. Передати збудовані об’єкти  інженерної інфраструктури визначені  в пункті 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 даного рішення у комунальну власність територіальної громади міста на безоплатній основі, встановити гарантійний термін 2 (два) роки.
3. Департаменту фінансів та бюджету міської ради кошти в сумі                  973 296, 00 (дев’ятсот сімдесят три тисячі двісті дев’яносто шість) грн. 00 коп. повернути ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови  (Недопад Г.В.) та постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою        житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження (Козюра А.Г.).

Секретар міської ради                                                             Григорій  ПУСТОВІТ