1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 27.09.2017 №31/20 м. Луцьк

Про зменшення розміру пайової участі у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури міста ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536»

Розглянувши звернення ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положенням про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька у новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 26.04.2017 №23/8, протоколом постійної комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження  від 25.09.2017 № 72, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Зменшити розмір пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» по будівництву багатоквартирних житлових будинків №1, №2, №3 на                     пр. Перемоги, 34, з нарахованої суми відповідно до Договорів  пайової участі від 24.03.2017 №35, 28.03.2017 №37, 30.08.2017 №94 – 2 555 937,00 (два мільйони п’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот тридцять сім) грн. 00 коп. до 531 523,00 (п’ятсот тридцять одна тисяча п’ятсот двадцять три) грн. 00 коп. в зв’язку з влаштуванням за межами земельної ділянки:

- зливової каналізації, діаметром 315 мм, довжиною 305,4 м, загальною вартістю 769 205,00 (сімсот шістдесят дев’ять тисяч двісті п’ять) грн. 00 коп.;

- водопровідної мережі, діаметром 160 мм, довжиною 156,1 метрів, загальною вартістю 245 975,00 (двісті сорок п’ять тисяч дев’ятсот сімдесят п’ять) грн. 00 коп.;

- господарсько-побутової каналізації, діаметром 315 мм, довжиною 236,7 метрів, загальною вартістю 1 009 234,00 (один мільйон дев’ять тисяч двісті тридцять чотири) грн. 00 коп.

Загальна вартість вищевказаних об’єктів інженерної інфраструктури становить 2 024 414, 00 (два мільйони двадцять чотири тисячі чотириста чотирнадцять) грн. 00 коп.

2. ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» укласти з Луцькою міською радою Додаткові угоди до:

2.1. Договору пайової участі у розвитку інфраструктури міста від 24.03.2017 №35 відповідно до пункту 1 даного рішення на суму 0,00 (нуль) грн. 00 коп.

2.2. Договору пайової участі у розвитку інфраструктури міста від 28.03.2017 №37 відповідно до пункту 1 даного рішення на суму 0,00 (нуль) грн. 00 коп.

2.3. Договору пайової участі у розвитку інфраструктури міста від 30.08.2017 №94 відповідно до пункту 1 даного рішення на суму 531 523,00 (п’ятсот тридцять одна тисяча п’ятсот двадцять три) грн. 00 коп.

3. ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» передати збудовані об’єкти  інженерної інфраструктури визначені  в пункті 1 даного рішення у комунальну власність територіальної громади міста на безоплатній основі, встановити гарантійний термін 2 (два) роки.

4. Департаменту фінансів та бюджету міської ради кошти в сумі                1 254 395,00 (один мільйон двісті п’ятдесят чотири тисячі триста дев’яносто п’ять) грн.00 коп. повернути   ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови  (Недопад Г.В.) та постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою        житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження (Козюра А.Г.).

 

 

Секретар міської ради                                                              Григорій Пустовіт

 

Додатки: